Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Rekonstrukcija NN mreze u ul. Ranka Sipke Kostajnica – RJ Elektrodistribucija Novi Grad

JP PUTEVI RS Banjaluka

Izgradnja JR uz magistralni put M-15 (Tukovi – Koprivna)

Hidroelektrane na Trebišnjici A.D. Trebinje

Završetak alarmnog sistema od HET 2 do entitetske granice

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Rekonstrukcija NN mreze TP “Bozici Kovrlije” – RJ Elektrodistribucija Prijedor

Hidroelektrane na Trebišnjici A.D. Trebinje

Nabavka, montaža i puštanje u rad novog razvodnog postrojenja 35kV na HET 2.

GP Krajina a.d. Banjaluka

Elektroinstalacija slabe struje i razvodni ormari

ELEKTROKRAJINA a.d.Banjaluka

Izgradnja NN mreže TP Gajevi III-Prnjavor

NISKOGRADNJA a.d. Banjaluka

Izvođenje elektroradova na adaptaciji robna kuća “Boska

NOVA DI VRBAS d.o.o. Banja Luka

Izvođenje radova na instalaciji elektromotornog pogona za objekat masiva Nove Di Vrbas

NISKOGRADNJA a.d. Banjaluka

Izvođenje radova elektroinstalacija na gradskom stadionu Banjaluka

1 3 4 5 6 7 15