Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

ELEKTROKRAJINA a.d.Banjaluka

Izgradnja SN, NN mreže i TS-ca na području Elektrodistribucije Prijedor

ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE a.d. Trebinje

Isporuka trafostanica 10 (20/04 kV), panela, prekidača.

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izgradnja priključnog dalekovoda, STS Lužani 5 i pripadajuće NN mreže Gradiška

ELEKTRO DOBOJ a.d. Doboj

Isporuka opreme za kompenzaciju reaktivne energije

ELEKTRO DOBOJ a.d. Doboj

Isporuka DTSK 10/0.4kV; 1000 kVA

GP Krajina a.d. Banjaluka

Elektroinstalaterski radovi slaba struja

GP Krajina a.d. Banjaluka

Elektroinstalacija slabe struje i razvodni ormari

GP Krajina a.d. Banjaluka

Razvodni ormari

ELEKTROPRIVREDA RS

Zamjena 6,3kV i 0,4 kV postrojenja vlastite potrošnje i 220 VDC postrojenja pomoćnog napajanja za TE Ugljevik

ELEKTROPRIVREDA RS

Zamjena 0.4kV postrojenja vlastite potrošnje i UPS-a za TE Gacko

1 4 5 6 7 8 15