Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Isporuka NN razvodnih ormara za trafo stanice

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izgradnja priključnog nadzemnog kablovskog 20kV voda, Srebrenik i pripadajuće NN mreže Kneževo

ELEKTRO BIJELJINA A.D. Bijeljina

Rekonstrukcija energetskog dijela MHE Vlasenica.

ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE

Izgradnja trafo stanice Bijeljina IV 35/10 kV Elektro-Bijeljina

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izvođenje radova na izgradnji priključnog 20kV voda i BSTS Mlinska Rijeka – Čelinac

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izvođenje radova na izgradnji priključnog 20kV voda i STS Mlinska Rijeka 2 – Čelinac

ELEKTRO-BIJELJINA a.d. Bijeljina

Isporuka trafo stanica i opreme

GRAD – BANJA LUKA

Održavanje semafora na području grada Banjaluka

TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJALUKA

Instalacija telekomunikacione opreme u objektima Vlade RS

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Nabavka novih kondenzataora i odvoz i uništavanje postojećih

1 5 6 7 8 9 15