ProizvodiOpredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

Niskonaponski proizvodi

Kaldera Company niskonaponsku opremu proizvodi od samog osnivanja firme. Na temeljima višegodišnje tradicije i bogatog iskustva izgrađen je kvalitet proizvoda. Iz grupe niskonaponskih proizvoda izdvajaju se:

 • Razvodni ormari
 • Ormari za automatsko upravljanje
 • Ormari po narudžbi
 • Oprema za NN mreže

Ormare izrađujemo na osnovu tehničke dokumentacije kupca, ali nudimo i kompletna rješenja koja podrazumijevaju idejno rješenje, projekat, proizvodnju i ugradnju.

Srednjenaponski proizvodi

Proizvodnja razvodnih postrojenja za primarnu i sekundarnu distribuciju, male srednje i velike elektrane, postrojenja za napajanje 6kV motora samo su dio naše proizvodne palete koju čine :

 • Primarna razvodna postrojenja
 • Sekundarna razvodna postrojenja
 • Oprema za SN mreže

Svjetski renomirani proizvođač, SIEMENS, prepoznao je naše mogućnosti potpisao ugovor sa Kaldera Company o licenciranoj proizvodnji primarnih i sekundarnih srednjenaponskih postrojenja tipa 8DJH, SIMOSEC I NXPLUS u junu 2011. godine. Potpisivanjem ovog ugovora, Kaldera Company postaje treći u svijetu SIEMENS-ov licencirani proizvođač. Pored saradnje sa Siemensom Kaldera se može pohvaliti uspješnom saradnjom sa kompanijama ABB i SCHNEIDER ELECTRIC.

Tim naših inženjera i tehničara uspješno je razvio vlastita primarna i sekundarna postrojenja koja su atestirana u međunarodno akreditovanim laboratorijama.

Trafo stanice

Kaldera Company ima uspješno iskustvo u proizvodnji, ugradnji, ispitivanju i puštanju u rad svih vrsta trafo stanica u raznim oblastima primjene. Proizvodimo sljedeće tipove trafo stanica :

 • Distributivne trafo stanice 10(20)/0,4kV
 • Stubne trafo stanice 10(20)/0,4kV
 • Trafo stanice 110/xkV

Proizvodimo dvije vrste distributivnih trafo stanica 10(20)/0,4kV. Prva vrsta su distributivne trafo stanice tip DTSK za unutrašnje posluživanje, izrađene od sedvič panela. Druga vrsta su blindirane trafo stanice tipa BTSK za vanjsko posluživanje izrađene od aluminijskog lima.

Stubne trafo stanice radimo na čelično rešetkastom ili betonskom stubu. Kvalitet nam je na prvom mjestu, tako da razvodne ormare stubnih trafo stanica proizvodimo isključivo od aluminijskog lima koji trpi sve uticaje okoline.

Proizvodi za javnu rasvjetu

O kvalitetu Kalderinih proizvoda za javnu rasvjetu ne treba se mnogo pričati. Dovoljno je da se vide rasvjetni stubovi proizvedeni i ugrađeni početkom dvijehiljaditih godina, koji osvjetljavaju ulice Banje Luke, Laktaša, Gradiške, Kneževa, Čajniča, ... Proizveli smo i specijalne stubove kojima su osvjetljeni granični prelazi, rafting staza, fudbalski stadioni i ostali objekti posebne namjene. Naši proizvodi za javnu rasvjetu su:

 • Rasvjetni stubovi
 • Ormari javne rasvjete

Na osnovu dugogodišnje saradnje sa vodećim svjetskim proizvođačima rasvjetnih tijela projekte osvjetljavanja javnih površina radimo i po sistemu „ključ u ruke“. Pratimo svjetske trendove iz oblasti energetske efikasnosti, obezbjeđujemo štednju električne energije.

Telekomunikaciona oprema

Naši proizvodi iz oblasti telekomunikacija plod su višegodišnjeg bogatog iskustva. Izgradili smo i pustili u rad nekoliko stotina telekomunikacionih objekata. Osnovni proizvodi su :

 1. Antenski stubovi
 2. RACK ormari

Proizvodimo cijevne i čelično rešetkaste antenske stubove. Naši RACK ormari kvlaitetom i izgledom prate nivo vodećih svjetskih proizvođača. Razvili smo i RACK ormar za spoljnu montažu koji je zaštićen od atmosferskih uticaja, termički izolovan i klimatizovan.

Trafo stanice 110/xkV rade se po narudžbi, izgradnju radimo po sistemu „ključ u ruke“, ali se možemo uključiti u bilo koji segment proizvodnje ili izgradnje.

Kablovski regali

Konstrusanje kablovski regala radimo pomoću najsavremenijih programskih paketa, kompletna proizvodnja se radi na CNC mašinama. Proizvodimo pune, perforirane, reljefne i ljestvičaste regale za koje smo razvili konzole, stropne nosače, spojnice i ostalu potrebnu montažnu opremu. Kompletna vijčana roba, potrebna za montažu, sastavni je dio naših proizvoda.