Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

Vode RS

Installation work of a submersible vertical pump

Vode RS

Radovi na montaži potopne vertikalne pumpe

Vode RS

Ormar PLC-a

Vode RS

Proizvodnja cijevne kolone

Vode RS

Potopne vertikalne pumpe

Vode RS

Stubna trafostanica sa mjerenjem na srednjem naponu

Vode RS

Radovi na montaži trafostanice sa Kalderinim sekundarnim srednjenaponskim postrojenjem – KALSEC

HE Višegrad

Zamjena prekidača 2500A u ormarima generatora.

SIEMENS d.o.o

Zamjena VN opreme, blok transformatora, generatorskih prekidača i 35kV postrojenja u HET 1

MH ERS ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Projektovanje, proizvodnja srednjenaponskog postrojenja I pomocnih pogona I montaža elektromašinske opreme na MHE Mesici Nova (3×2 MVA).

1 2 3 15