Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

KONČAR KET d.d. Zagreb

Isporuka opreme (čelično rešetkasti stubovi, Al ormari) za Željeznice RS

ELEKTROPRIVREDA RS a.d. Trebinje

Rekonstrukcija 35/10kV trafostanica u okrugu Bijeljina

PANONSKE TERMOELEKTRA TOPLANE d.o.o. Novi Sad

Isporuka mijernih transformatora.

OPŠTINA MODRIČA

Izvođenje radova na izgradnji reflektora sa pratećom opremom na fudbalskom stadionu Dr.Milan Jelić u Modriči

OPŠTINA GRADIŠKA

Izgradnja javne rasvjete na području Opštine Gradiške

ZP RiTE GACKO

Kablovi za snabdjevanje električnom energijom polja”C”

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izgradnja prikljucnog DV, STS 20/0.4 kV, 100 kVA “Mala Zuljevica-Bere” i NN mreze-RJ ED Novi Grad

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Rekonstrukcija NN mreže naselja Barinac-Kostajnica-RJ Elektrodistribucija Novi Grad

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Rekonstrukcija NN mreze naselja Petrinja – Kostajnica – RJ Elektrodistribucija Novi Grad

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Rekonstrukcija NN mreze TP “Babici-Pavlovici” – RJ Elektrodistribucija Prijedor

1 2 3 4 5 6 15