Inženjering i usluge


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

„KALDERA COMPANY“ d.o.o. nudi širok spektar usluga u sektorima elektroenergetike i telekomunikacija:

  • Projektovanje i izgradnja novih trafo stanica za vanjsko i unutrašnje posluživanje, po sistemu „ključ u ruke“
  • Rekonstrukcija, proširenje i modernizacija postojećih trafo stanica
  • Izrada i puštanje u rad sistema upravljanja i zaštite
  • Izrada i puštanje u rad sekundarnih distributivnih postrojenja
  • Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad distributivnih mreža srednjeg i niskog napona (nadzemni i kablovski vodovi)
  • Projektovanje, montaža, povezivanje i puštanje u rad svih vrsta razvodnih ormara
  • Izrada distributivnih priključaka za pojedinačna domaćinstva i industrijske potrošače
  • Projektovanje i izgradnja dekorativne i javne rasvjete
  • Izvođenje elektromontažnih radova jake i slabe struje na elektroenergetskim postrojenjima, industrijskim i javnim objektima
  • Održavanje svih vrsta elektroenergetskih postrojenja

KOMPLETNA RJEŠENJA

Šta to znači u praksi?

Počinje sa sve obuhvatnim ličnim savjetima.
Kada su definisani najvažniji zahtjevi, onda možemo početi sa planiranjem.
Čim su planovi u skladu sa vašim željama, možemo početi na implementaciji vašeg sistema.

I šta slijedi?

Naravno, mi vas nećemo ostaviti na cjedilu nakon ugradnje vašeg sistema. Sa našim visoko kvalifikovanim stručnjacima, možemo održavati vaš sistem. Pored toga, vaši zaposleni mogu imati koristi od naših specijalizovanih kurseva obuke, čime se dalje utire put za nesmetan rad vašeg sistema.

 

Mi smo vaš idealan kontakt za sledeće oblasti:

- Niskonaponski sistemi
- Srednjenaponski sistemi
- Rastavljači
- Željeznički elektroenergetski sistemi
- Proizvodi po narudzbi
- Kompaktne stanice

 

RETROFIT (REVITALIZACIJA)

Jesu li vaši sistemi još uvijek aktivni?

Mi možemo zameniti zastarele delove sa novim komponentama i pripremiti vaš sistem za budućnost!

To donosi značajne prednosti za vas:
Povećana pouzdanost sistema u radu
Adaptacija po trenutnim standardima
Zamena modula za koje rezervni djelovi nisu više dostupni
Smanjenje troškova investicija u odnosu na nabavku novih sistema
Naknadna ugradnja tehnologija automatizacije

Revitalizacija je tako isplativ i efikasan način da se modernizuju vaši sistemi.

Stoga stupite u kontaktu sa nama odmah!

UGOVORI ZA ODRŽAVANJE

Potpisivanjem ugovora o uslugama i održavanju koji je prilagođen vašim individualnim potrebama, možete smanjenjiti rizik od skupih perioda prekida napajanja i prednost najkraće moguće intervencije ukoliko bi došlo do kvara Sa našim iskusnim stručnjacima, u mogućnosti smo da vam ponudimo najkompletniji servis. Možemo osigurati da vaši sistemi budu pouzdani i na raspolaganju , non-stop! Naš tim za popravke, radove i državanja, može kontrolisati vaš sistem u cilju što bržeg otkrivanja mogućih kvarova. Možete imati velike koristi od naše stručnosti kao proizvođača sistema, iskustva naših servisnih stručnjaka i primjene najsavremenije opreme za mjerenja i analizu.

Vaše prednosti

- Kraće vreme reagovanja
- Smanjenje neplaniranih prekida zahvaljujući ranom otkrivanju
- Smanjenje troškova servisa ako se greške na vrijeme uoče
- Veća transparentnost operativnih troškova
- Bezbjednost investicija
- Savjeti i trikovi naših stručnjaka na licu mjesta
- Naši partneri uživaju glavni prioritet
- Planiranje perioda održavanja

Naše Iskustvo pokazuje

Ugovor o uslugama i održavanju garantuje pouzdan rad zahvaljujući neprekidnim provjerama vašeg sistema, - to pomaže da se izbjegnu mnogi problemi i njihove posledice!

POLAGANJE KABLOVA

Kako biste izbjegli probleme na svojim srednjenaponskim i niskonaponskim sistemima, možemo provesti kablovske instalacije i priključke do 36 kV
Bez obzira da li veza treba da bude sprovedena na srednje naponskim (SN) ili nisko naponskim (NN) sistemima ili montiranje kablovskih spojnica, mi smo vaša prva tačka kontakta u ovoj oblasti.

Završetci SN kablova za unutrašnju montažu sa push-on ili shrink systemima
SN priključni zglobovi sa zavrtnjima
SN priključni zglobovi sa zateznim sistemom
Popravka mass-impregnated kablovskih završetaka
NN priključak i račvaste spojnice (takođe u 'rade pod naponom')
NN veze s distributerima i priključnim ormarima (takođe u 'rad pod naponom ')

Vršimo usluge podešavanje zaštite na relejima u trafostanicama, sa zaštitama po zahtjevu investitora. Savremenim uređajima za ispitivanje možemo ispitati i prezentovati sve postavljene zaštite na relejima. Iza nas je iskustvo u podešavanju relejnih zaštita na trafostanici na HET-u u Trebinju, kao i na 13 trafostanica na području Bijeljine.
Za međusobnu komunikaciju releji koriste protokol IEC61850.

Radi bolje preglednosti sistema i praćenja na njemu izvodimo umrežavanje relejne zaštite sa SCADA sistemom, koja omogućava neprekidno posmatranje i praćenje u datom sistemu. Pri tome na monitorima imamo konstantan prikaz dešavanja u sistemu zajedno sa prikazom svih anomalija i kvarova, kao na slici.

SCADA SISTEM

Svjedoci smo da je isporuka kvalitetne električne energije na najekonomičniji i najjednostavniji način veoma bitna za elektro kompanije koje se bave prenosom i distribucijom električne energije. U svrhu povećanja ekonomičnosti, pouzdanosti, sigurnosti kao i kvaliteta isporuke električne energije bilo bi potrebno povezati transformatorske stanice u sistem pomoću kojeg bi bilo moguće vršiti njihovo dalјinsko nadziranje i upravlјanje.

Iz tih Razloga KALDERA COMPANY je na vrijeme prepoznala bitnu ulogu Scada System-a u procesu proizvodnje i distribucije električne energije te na vrijeme krenula u proces osposoblјavanja inžinjerskog kadra i razvoja modernih srednjenaponskih(vazdušnih i gasom izolovanih)postrojenja koji imaju mogućnost primjene dalјinskog upravlјanja i kontrole, i tako uspjela da bude jedan od vodećih lidera u oblasti upravlјanja elektroenergetskim postrojenjima. Pored elektroenergetike KALDERA COMPANY nudi široku lepezu riješenja sistema automatizacije kako u vodoprivredi tako i u metalnoj industriji, drumskom i želјezničkom saobraćaju,zgradarstvu...

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je sistem koji služi za nadzor i upravlјanje automatizovanim procesima u postrojenjima u realnom vremenu. Osnovni zadatak SCADA sistema je da prikupi podatke iz procesa i distribuira ih u nadzorne centre – dispečerske stanice. Prikuplјanje podataka i upravlјanje u lokalu se obavlјa uz pomoć mikroprocesora raspoređenih na udalјenim stanicama.

  

REFERENCE

SCADA System HET2; Hidroelektrane na Trebišnjici a.d Trebinje

Brana na Gorici 35kV postrojenje
Implementirana ABB-ova Micro SCADA, HSB system, realizovana po IEC61850 protokolu

SCADA System; Elektroprivreda RS, Elektrodistribucija Bijelјina;

Rekonstrukcija i modernizacija distributivnih trafostanica 35/10kV 15 trafostanica
implementirana ABB-ova Micro SCADA,realizovana po IEC61850 protokolu
WEB Server

SCADA System; Elektroprivreda RS Elektrodistribucija Bijelјina

Izgradnja 35/10kV distributivne trafostanice Bijelјina 4
implementirana PUPIN SCADA

SCADA System; Elektrodistribucija Bijelјina

Rekonstrukcija i modernizacija MHE Vlasenica
implementirana ACS SCADA

SCADA System; ENGINEERING DOBERSEK GmbH

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda RiTE Gacko

SCADA System; Elektrohercegovina a.d Trebinje

Izgradnja, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 10(20)kV distributivne trafostanice Trebinje 2
implementirana PUPIN SCADA
Nabavka i ugradnja opreme za automatsku regulaciju nivoa vode u vodozahvatnom tornju RiTE Gacko;