ENERGIZE YOURSELF

Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

OHSAS 18001 za zaštitu na radu

SERTIFIKAT o uspostavljanju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji je usaglašen sa zahtjevima OHSAS 18001:2007