Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

GRAD BANJA LUKA

Rekonstrukcija javne rasvjete

SIEMENS – Sarajevo

Izgradnja baznih stanica mobilne telefonije

ELEKTRODISTIBUCIJA a.d. PALE – Pale

Isporuka rastavljača

INTEGRAL INŽINJERING Laktaši

INTEGRAL INŽENJERING Laktaši

Elektroinstalacije objekta Ministarstva Odbrane

GRAD BANJA LUKA

Javna rasvjeta

VODOVOD – Banjaluka

Polaganje VN kablova

ERONET – Mostar

Nabavka i instalacija GSM opreme

GP Krajina a.d. Banjaluka

Elektrorazvodni ormari i električne instalacije

SIEMENS – Sarajevo

Nabavka i instalacija GSM opreme

1 11 12 13 14 15