Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

JAVNI RTV SERVIS BiH

Kontejner za smještaj RTV opreme

GP Krajina a.d. Banjaluka

Elektrorazvodni ormari i električne instalacije

SO GRADIŠKA

Javna rasvjeta

GRAD – BANJA LUKA

Semaforizacija

ERONET – Mostar

Nabavka i instalacija GSM opreme

GRAD BANJA LUKA

Javna rasvjeta

SO GRADIŠKA

Javna rasvjeta

ED DOBOJ

Reparacija malouljnih prekidača

GP Krajina a.d. Banjaluka

Električne instalacije

BITAL – Banja Luka

Električne instalacije

1 12 13 14 15