Zaštite u elektroenergetici

Vršimo usluge podešavanje zaštite na relejima u trafostanicama, sa zaštitama po zahtjevu investitora. Savremenim uređajima za ispitivanje možemo ispitati i prezentovati sve postavljene zaštite na relejima. Iza nas je iskustvo u podešavanju relejnih zaštita na trafostanici na HET-u u Trebinju, kao i na 13 trafostanica na području Bijeljine.
Za međusobnu komunikaciju releji koriste protokol IEC61850.

Radi bolje preglednosti sistema i praćenja na njemu izvodimo umrežavanje relejne zaštite sa SCADA sistemom, koja omogućava neprekidno posmatranje i praćenje u datom sistemu. Pri tome na monitorima imamo konstantan prikaz dešavanja u sistemu zajedno sa prikazom svih anomalija i kvarova, kao na slici.