Vazduhom izolovana postrojenja

Srednjenaponska vazduhom izolovana postrojenja Kaldera SNP 24.15 (12 do 24 kV)

Opis

Ovorazvodno postrojenje do 24 KV, 4000 A, 50 KA.spada u grupu srednje naponskih postrojenja sa metalnim kućištem, pogodno za unutrašnju ugradnju. Ova srednjenaponska ćelija sastoji se od sledećih odjeljka : prekidačkog, sabirničkog, kablovskog odjeljka i odjeljka niskog napona u kojem su smješteni svi pomoćni instrumenti, takođe svaki odjeljakima i poseban kanal namjenjen ispuštanju toplih otrovnih gasova koji nastaju kao proizvod sagorijevanja materijala. Svi odjeljci su dostupni sa prednje strane i međusobno su podjeljeni metalnim pregradama koje su spojene na uzemljenje ćelije, a dijelovi pod naponom su izolovani vazduhom.

Ovo postrojenje ima odobrenje da se možekoristi u specijalnim sredinama,kao što su,sredine podložne zemljotresima, nuklearne sredine,testirano po IEC, GB/DL, GOST i CSA standardima. Funkcionalne jedinic epostrojenju su zagarantovano otporne na proboj lukauskladusa IEC 62271-200 standardima, dodatak AA, klasepristupačnosti, kriterijumima 1 do 5.
Postrojenjenezahtjevazadnjipristupzaugradjivanjeiodržavanje, sviposlovi se moguobavljatisaprednje strane.
Rasponaparatanaraspolaganjuzaovopostrojenjeje jedan od najkompletnijinatržištu, uključujući:

 • izvlačivi vakum prekidači sa mehaničkim ili magnetnim aktuatorom
 • izvlačivivakum kontaktori saosiguračima,
 • fiksna verzija prekidačkih sklopki
 • Postrojenje može biti opremljeno sa mjernim transformatorima i senzorima za naponska,strujnamjerenja i zaštitu, kao i bilo kojom vrstom zaštitne ikontrolne opreme.
  Prednosti za korisnika
  Visok nivo bezbjednosti osoblja i zaštite opreme, jednostavno za rukovanje sigurno po okolinu, raznovrsni tipovi povezivanja kablova, integrisan sistem zaštitne opreme

  Područje primjene:
  Postrojenja za proizvodnju i distribuciju električne energije:
 • Elektrane (hidro i termo)
 • Transformatorske stanice
 • Rasklopnice
 • Glavna i pomoćna postrojenja.

 • Transport: Aerodromi, luke, željeznice

  Industrija: Papirna, hemijska, prehrambena, cementna i petrohemijskaindustrija, čeličane, rudarstvo Sektor usluga:
  Shopping centri, hoteli, bolnice, prostorni i infrastrukturni objekti
  Kaldera postrojenje omugućava korisniku:
 • Visoku raspoloživost i pouzdanost pogona
 • Potpunu sigurnost pogonskog osoblja
 • Minimalno održavanje
 • Nemogućnost pogrešnog rukovanja
 • Brzu i jednostavnu montažu.

 • Karakteristike postrojenja
  raspon od 12 kV, …4000 A, …50 kA do 24 kV, …3150 A, …31.5 kA
  tipovi ćelija:
  dovodna, spojna, mjerna, transformatorska

  Tabela 1: IEC električnekarakteristikeovog srednjenaponskog postrojenja - jednostruke sabirnice prikazano je u sledećoj tabeli.

  Nominalni napon

  KV

  12

  24

  Nominalni napon izolacije

  KV

  12

  24

  Nominalni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije

  KV 1min

  28

  50

  Nominalni podnosivi atmosferski prenaponski talas

  KV

  75

  125

  Nominalna frekvencija     

  Hz

  50/60

  50/60

  Nominalna kratkotrajna podnosiva struja

  KA 3s

  ...50

  ...31.5

  Maksimalna struja

  KA

  ...125

  ...80

  Kratkotrajno podnosiva struja unutrašnjeg luka

  KA 1s

  ...50

  ...31.5

  Nominalna struja glavne sabirnice

  A

  ...4000

  ...3150

   

   

  Nominalna struja prekidača

   

   

   

   

   

  A

  630

  630

  1250

  1250

  1600

  1600

  2000

  2000

  2500

  2300

  3150

  2500

   

  Nominalna struja prekidača sa forsiranom ventilacijom

   

  A

  3600

  2500

  4000

  3150  Standardi


  Postrojenja i glavni aparati sadržani u njemu u skladu su sa sljedećim standardima:
 • IEC 62271-1 zaopštenamjene.
 • IEC 62271-200 za razvodno postrojenje.
 • IEC 62271-102 za uzemljenjivačku sklopku.
 • IEC 62271-100 za prekidače.
 • IEC 60071-2 za koordinaciju izolacije.
 • IEC 60470 za kontaktore.
 • IEC 60265-1 za prekidačke sklopke.
 • IEC 60529 za stepen zaštite


 • Stepen zaštite Stepenzaštitepostrojenja je uskladusa IEC 60529 standardom. Ovo postrojenje je opremljeno sasledećimstandardnimstepenomzaštite:
 • IP4X za ograde.
 • IP2X za pregrade između odjeljaka


 • Na zahtjev, vanjsko kućište može biti isporučen s višim stepenom zaštite; U tom slučaju obratitesesvomzastupnikuprodaje.


  Sigurnost

  Pri razvoju modernog srednjenaponskog postrojenja, bezbjednostosobljamoranužnodaimaprioritet. To je razlog zašto je ovo postrojenje dizajnirano i testirano da izdrži interni luk usled kratkog spoja. Provedena ispitivanja pokazuju da metalno kućište ovog postrojenja može zaštititi osoblje u blizini postrojenja u slučaju kvara koji uključuje formiranje interog luka. Ovo razvodno postrojenje jeopremljeno sasvom raspoloživom zaštitomipriborom potrebnimdasegarantujenajvišinivosigurnostiipouzdanostiizaugrađenu opremui za osoblje. Opseg srednjenaponskih ćelija za primjenu u distribuciji električne energije ispunjava sve zahteve od najjednostavnijeg do najzahtevnijeg procesa. Ovo postrojenje je visoko pouzdano postrojenje pogodno za primenu kako u elektroprivrednim, tako i u industrijskimmrežama, elektranama i infrastrukturnim objektima. Ovo postrojenje je projektovano za napone do 24 kV i može biti opremljeno prekidačima, kontaktorima, ili sklopka - rastavljačima u fiksnoj verziji,postrojenja su projektovana da osiguraju bezbednost rukovaoca i neprekidnost rada. Ćelijama se pristupa sa prednje strane i sve radnje se vrše dok su vrata odjeljaka zatvorena. Sistem mehaničkih blokada sprečavaju greške rukovaoca i onemogućuju umetanje ručice osim ako u potpunosti nije bezbedno da se to učini.

  Ocjenjene karakteristike postrojenju su zagarantovana pod sledećim uslovima okruženja:

 • Minimalna temperatura okoline: - 5 °C
 • maksimalna temperatura okoline: + 40 °C

 • Vlažnost okoline:

 • maksimalna dnevna prosječna relativna vlažnosti 95% RH
 • maksimalni prosječni pritisak vodene pare 2,2 KPa
 • maksimalni mjesečni prosjek relativne vlažnosti 90% RH
 • maksimalni mjesečni prosjek pritiska vodene pare 1,8 KPa
 • normalno operativano područje rada je do 1.000 m nadmorske visine
  Za montažu na višim nadmorskim visinama, obratite se svom zastupniku prodaje

  IEC klasifikacija


  Sa izlaskom standarda IEC 62271 – 200 uvedene su nove definicije i klasifikacije srednjenaponskih postrojenja.
  Gubitak kontinuiteta rada (Loss of service continuity ) LSC je predstavljen kao osnovni parametar važan za korisnika, prema standardu IEC 62271 – 200 ovo razvodno postrojenje definiše se kao:
  Gubitak kontinuiteta rada (Loss of service continuity ) LSC – 2B Razne LSC kategorije opisuju mogućnost održavanja različitih odjeljaka i/ili panela srednjenaponske ćelije pod naponom, dok je glavni odjeljak( prekidački odjeljak ) otvoren.


  Moguće kategorije su:

 • LSC – 1, Cijelo postrojenje će biti van pogona u slučaju ako je glavni odjeljak (prekidački ) otvoren.
 • LSC – 2A, Sve isto kao za LSC – 1, stim da glavne sabirnice mogu ostati pod naponom
 • LSC – 2B ,Sve isto kao za LSC – 2A, stim da kablovski dio može ostati pod naponom • Ovo postrojenje je klasifikovano kao LSC – 2B jer su kablovski dio, sabirnički dio i prekidački dio fizički i električno odvojeni. Ova kategorija omogućava pristup prekidačkom djelu dok su sabirnički i kablovski dio pod naponom.U slučaju korišćenja sklopka - rastavljača (switch disconnector) klasifikacija postrojenja je LSC – 2A, jer kablovski i glavni odjeljak nisu fizički podjeljeni.

  Mjerni transformatori i senzori: