Stubne trafostanice

Tipska stubna transformatorska stanica STS-K je konstruisana prema važećim standardima.

Čelična toplocinčana konstrukcija se sastoji od L profila, spojenih odgovarajućim pločama i vijcima. Predviđena za naponske nivoe priključnog srednjeg napona voda 10 kV i 20 kV i za snage transformatora: 50, 100, 160, 250 i 400 kVA.


Osnovna visina stuba je 7,65m, a po zahtjevu kupca stub se radi i za visine od 9,15m.
Posebnost ovog proizvoda je izrada stuba visine 7,65m sa ojačanom konstrukcijom za nošenje transformatora snage 400kVA.


Na STS-K se ugrađuju:

  • Transformator
  • Odvodnik prenapona
  • Rastavljač ( ako se ne ugrađuje na stub ispred STS-K )
  • VN osigurač
  • NN mjerno razvodni ormar

Kompletna oprema STS-K je dimenzionisana prema parametrima mreže i snazi transformatora. NN mjerno-razvodni ormar STS-K je izrađen od Al lima debljine 2,5 mm sa dvostranim otvaranjem i 4 NN izvoda.

NN mjerno-razvodni ormar STS-K je izrađen u stepenu zaštite IP 54, a uvodnice za dovodni kabal i kablove NN izvoda se postavljaju sa donje strane NN ormara. Na zahtjev kupca kompletna oprema STS-K sa odgovarajućim nosačima može se ugrađivati na armirano-betonski stub.