STS na armiranobetonskom stubu

STS na armirano betonskom stubu

Stubna trafostanica 20(10)/0,4 kV; 50/100/160/250/400 kVA je predviđena za okrugli armirano betosnski stub visine 12 m, testiran na opterećenje od 1600 daN. Srednjenaponska oprema je definisana odabranom tipskom jednopolnom šemom, a na stubnu trafostanicu se ugrađuju:

  • Katodni odvodnici prenapona 24/12 kV, 10 kA,
  • Rastavljač – osigurač,
  • Potporni izolatori Ps 24 ili Ps 17,5 sa odgovarajućim nosačima.

NN oprema, izuzev usponskih vodova ugrađuje se u NN razvodnom ormaru prema tipskoj jednopolnoj šemi.