ENERGIZE YOURSELF

test

SERTIFIKAT o uspostavljanju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji je usaglašen sa zahtjevima OHSAS 18001:2007

Kaldera Company d.o.o. Laktaši i Deling d.o.o. Tuzla, kao grupa ponuđača potpisale sa Elektroprenosom ugovore o isporuci ćelija srednjeg napona za TS Gradiška 1, TS Prijedor 1, TS Prijedor 3, TS Kozarska Dubica, TS Banja Luka 1, TS Laktaši i TS Banja Luka 9

Banja Luka 20/08/2017