SCADA sistemi

SCADA SISTEM

Svjedoci smo da je isporuka kvalitetne električne energije na najekonomičniji i najjednostavniji način veoma bitna za elektro kompanije koje se bave prenosom i distribucijom električne energije. U svrhu povećanja ekonomičnosti, pouzdanosti, sigurnosti kao i kvaliteta isporuke električne energije bilo bi potrebno povezati transformatorske stanice u sistem pomoću kojeg bi bilo moguće vršiti njihovo dalјinsko nadziranje i upravlјanje.

Iz tih Razloga KALDERA COMPANY je na vrijeme prepoznala bitnu ulogu Scada System-a u procesu proizvodnje i distribucije električne energije te na vrijeme krenula u proces osposoblјavanja inžinjerskog kadra i razvoja modernih srednjenaponskih(vazdušnih i gasom izolovanih)postrojenja koji imaju mogućnost primjene dalјinskog upravlјanja i kontrole, i tako uspjela da bude jedan od vodećih lidera u oblasti upravlјanja elektroenergetskim postrojenjima. Pored elektroenergetike KALDERA COMPANY nudi široku lepezu riješenja sistema automatizacije kako u vodoprivredi tako i u metalnoj industriji, drumskom i želјezničkom saobraćaju,zgradarstvu...

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je sistem koji služi za nadzor i upravlјanje automatizovanim procesima u postrojenjima u realnom vremenu. Osnovni zadatak SCADA sistema je da prikupi podatke iz procesa i distribuira ih u nadzorne centre – dispečerske stanice. Prikuplјanje podataka i upravlјanje u lokalu se obavlјa uz pomoć mikroprocesora raspoređenih na udalјenim stanicama.

Reference

SCADA System HET2;Hidroelektrane na Trebišnjici a.d Trebinje
Brana na Gorici 35kV postrojenje
Implementirana ABB-ova Micro SCADA, HSB system, realizovana po IEC61850 protokolu

SCADA System; Elektroprivreda RS ,Elektrodistribucija Bijelјina;
Rekonstrukcija i modernizacija distributivnih trafostanica 35/10kV 15 trafostanica
implementirana ABB-ova Micro SCADA,realizovana po IEC61850 protokolu
WEB Server

SCADA System;Elektroprivreda RS Elektrodistribucija Bijelјina
Izgradnja 35/10kV distributivne trafostanice Bijelјina 4
implementirana PUPIN SCADA
SCADA System;Elektrodistribucija Bijelјina
Rekonstrukcija i modernizacija MHE Vlasenica
implementirana ACS SCADA

SCADA System ;ENGINEERING DOBERSEK GmbH
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda RiTE Gacko

SCADA System;Elektrohercegovina a.d Trebinje
Izgradnja, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 10(20)kV distributivne trafostanice Trebinje 2
implementirana PUPIN SCADA
Nabavka i ugradnja opreme za automatsku regulaciju nivoa vode u vodozahvatnom tornju RiTE Gacko;