Retrofit

Retrofit (Revitalizacija)

Jesu li vaši sistemi još uvijek aktivni?

Mi možemo zameniti zastarele delove sa novim komponentama i pripremiti vaš sistem za budućnost!

To donosi značajne prednosti za vas:
Povećana pouzdanost sistema u radu
Adaptacija po trenutnim standardima
Zamena modula za koje rezervni djelovi nisu više dostupni
Smanjenje troškova investicija u odnosu na nabavku novih sistema
Naknadna ugradnja tehnologija automatizacije

Revitalizacija je tako isplativ i efikasan način da se modernizuju vaši sistemi.

Stoga stupite u kontaktu sa nama odmah!