Javna rasvjeta

Novi arhitektonski trendovi u izgradnji stambeno–poslovnih, industrijskih, turističkih i drugih objekata, zahtjevaju savremena rješenja rasvjete koji odgovaraju tehničkim, ekonomskim i estetskim zahtjevima.

Za potrebe tržišta, na osnovu dugogodišnjeg iskustva "KALDERA Company" je razvila proizvodnju rasvjetnih stubova KRS, podjeljenih na tri grupe:

 • Stubovi javne rasvjete 3 - 12m
 • Dekorativni stubovi do 4m
 • Reflektorski stubovi 8 - 20m


Rasvjetni stubovi se postavljaju na betonske temelje sa ankernim vijcima i lako su izmjenjivi nakon eventualnog oštećenja.
  Predviđene su dvije vrste površinske zaštite rasvjetnih stubova KRS:

 • Zaštita toplim cinčanjem
 • Zaštita bojenjem u nijansi po želji naručioca

Stubovi javne rasvjete

Izrađuju se u rasponu visina 3 - 12 m (visina postavljanja svjetiljke) i namjenjeni su za rasvjetu većih gradskih ulica, magistralnih saobraćajnica, većih parkinga, raskrsnica, mostova, autobuskih i željezničkih stanica, industrijskih objekata.

Stubovi se izrađuju sa cijevnim završetkom Ø48, Ø60, Ø76 i Ø89 mm za montažu svjetiljke ili odgovarajuće cijevne lire. Za ovu vrstu stubova cijevne lire su nasadne, vijčano pričvršćene. Lire, u lučnoj ili ravnoj izvedbi, mogu biti na istom ili različitom visinskom nivou sa mogućnošću zauzimanja različitih uglova u prostoru. Predviđena je i priključna ploča u stubu izrađena od pertinaksa za priključak kablova 4-50 mm2, sa 1/2/3 topljiva osigurača.
Izrađuju se kao:
 • oktogonalni (8 ugaoni),
 • heksagonalni (6 ugaoni) i
 • okrugli (cijevni).


Dekorativni stubovi

Koriste se za osvjetljenje:

 • parkova
 • šetališta
 • aleja
 • mostova
 • parkinga
 • ugostiteljskih objekata...

Izrađuju se kao trouglasti, kvadratni i cijevni.

Reflektorski stubovi

Koriste se za osvjetljenje:

 • stadiona
 • graničnih prelaza
 • objekata posebne namjene...

Osvjetljenje sportskih stadiona

Kaldera Company je u skladu sa ugovorom sa investitorom (Opština Modriča) izvela radove na izgradnji rasvjete fudbalskog stadina u Modriči.Novoizgrađena rasvjeta je projektovana u skladu sa zahtjevima UEFE, tako da je predmetni stadion osposobljen za održavanje utakmica u noćnom terminu, prema zahtjevnim kriterijumima. Reflektori su postavljeni na višesegmentnim, poligonalnim, toplocinčanim stubovima, čija je ukupna visina 45 m.

U sklopu projekta su korišteni materijali i oprema od renomiranih svjetskih priozvođača, dok je segment upravljanja i napajanja rasvjete (razvodni ormari) u potpunost naš proizvod, od faze projektovanja, proizvodnje i na kraju ugradnje.