Rastavljači

Tropolni linijski rastavljač 12/24KV, 400A predviđen je za vidno odvajanje odcjepnog srednjenaponskog voda od glavnog dalekovoda.

Montaža se vrši na armirano-betonski ili na čeličnorešetkasti stub. Rade se u izvedbama za horizontalnu i vertikalnu montažu. Konstrukcija rastavljača izrađena je od čelika kvaliteta St37-2 površinski zaštićenog postupkom toplog cinčanja u skladu sa standardom ISO 1461.

Glavni bakarni kontakti su posrebreni, a poklopci kontakta su od aluminijuma i obojeni su u crvenu boju. Pomoćni kontakti, iskrišta, su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Na rastavljač se ugrađuju silikonski izolatori odgovarajućeg naponskog nivoa. Sigurnosna rastojanja su u skladu sa IEC normama.