Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

Misija postojanja i poslovanja preduzeća Kaldera Company ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja zainteresovanih strana za procese razvoja, proizvodnje i distribucije elektro proizvoda i proizvoda mašinskih konstrukcija za potrebe elektroproizvodnje.
Zaposleno osoblje i vlasnik svoje interese ostvaruju kroz postizanje potpunog zadovoljstva kupaca i krajnjih korisnika proizvoda i usluga, uz zadovoljavanje potreba društvene zajednice i interesa poslovnih partnera Kaldera Company u tržišnom konceptu poslovnih odnosa. Vizija razvoja preduzeća Kaldera Company, je povećanje proizvodnje uz zadovoljenje sljedećih postavki:

 • Uvijek držati korak sa modernizacijom tehnologije;
 • Uvijek koristiti najkvalitetnije materijale;
 • Zaštita i unapređenje životne sredine uz potpunu kontrolu svojih aktivnosti, procesa, proizvoda i usluga;


 • Standardan kvalitet proizvoda i usluga i briga o životnoj sredini je osnov poslovne strategije, kojom obezbjeđuje jedinstvo svih interesa, dugoročni opstanak na tržištu i stalan razvoj.
  Ostvarivanje generalnog cilja da, po kvalitetu svojih proizvoda i usluga bude među vodećim proizvođačima elektroopreme na prostorima Jugoistočne i Zapadne Evrope i obezbjeđenje efektivnog upravljanja i stalnog rasta kvaliteta, Kaldera Company je potpisivanjem ugovora o licenciranoj proizvodnji cjelokupnog asortimana primarnih i sekundarnih srednjenaponskih postrojenja, tipa 8DJH, SIMOSEC I NXPLUS, sa SIEMENSom, kao i sprovođenjem aktivnosti za plasman proizvoda na tržište ostalih evropskih zemalja (Irska, Švajcarska, Rusija, itd.),te proizvodnjom i postavljanjem dalekovodnih stubova za Elektroprenos BiH, usmjerila svoje aktivnosti na ostvarenje sljedećih

  CILJEVA

 • uspostavljanje, održavanje, stalno poboljšavanje i međunarodna certifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004;
 • najmanje jednom godišnje će se putem seminara ili posjeta renomiranim sajmovima ili izložbama provesti obuka ključnih kadrova u cilju upoznavanja sa novim trendovima, i tehnologijama u našoj proizvodnji, koji će biti u stanju da animiraju i motivišu sve zaposlene na maksimalnu pažnju i podizanje kvaliteta svoga rada;
 • kvalitet ulazne sirovine će se obezbjeđivati nabavkom samo od renomiranih i međunarodno priznatih proizvođača komponenti i aditiva sa kontrolisanim uticajem na ljudsko zdravlje;
 • standardan kvalitet gotovih proizvoda obezbjeđivaće se kroz programe nadzora, kontrole i preispitivanja nad sljedećim bitnim karakteristikama proizvoda:
  1. ispunjenje ugovorenih rokova,
  2. smanjenje naknadnih troškova proisteklih iz neusaglašenosti u procesima rada,
  3. smanjenje ukupnih troškova nekvaliteta u odnosu na ukupnu realizaciju,
 • zaštitu životne sredine preduzeće Kaldera Company će vršiti kontrolom aspekata i uticaja svojih procesa, proizvoda i usluga na životnu sredinu:
  1. primjenom postojećih zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine,
  2. zaštitom zaposlenih i stanovništva od povreda i drugih opasnosti po zdravlje,
  3. informisanjem zaposlenih radnika, isporučioca i šire zajednice o zaštiti životne sredine;
 • obezbjeđenje stalnog poboljšanja bitnih karakteristika proizvoda i usluge, a time i opšte uspješnosti u poslovanju Kaldera Company će vršiti stalnim povećanjem sposobnosti poslovnih procesa:
  1. razvoja novih i inoviranih proizvoda,
  2. povećanje zadovoljstva kupaca kroz efektivan marketing, prodaju i servisne usluge,
  3. smanjenje vremena izrade i ukupnog ciklusa proizvodnje kroz uređenje proizvodnih tokova, te unapređenje funkcije planiranja i upravljanja proizvodnjom.