Polaganje kablova

Polaganje kablova

Kako biste izbjegli probleme na svojim srednjenaponskim i niskonaponskim sistemima, možemo provesti kablovske instalacije i priključke do 36 kV
Bez obzira da li veza treba da bude sprovedena na srednje naponskim (SN) ili nisko naponskim (NN) sistemima ili montiranje kablovskih spojnica, mi smo vaša prva tačka kontakta u ovoj oblasti.

Završetci SN kablova za unutrašnju montažu sa push-on ili shrink systemima
SN priključni zglobovi sa zavrtnjima
SN priključni zglobovi sa zateznim sistemom
Popravka mass-impregnated kablovskih završetaka
NN priključak i račvaste spojnice (takođe u 'rade pod naponom')
NN veze s distributerima i priključnim ormarima (takođe u 'rad pod naponom ')