Ormari za kompenzaciju reaktivne energije

Postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije – RPCC

Proizvode se za fiksnu, direktnu, i kontrolisanu kompenzaciju reaktivne energije.
Rješenja za kompenzacije radimo na niskom ili srednjem naponu.
Konstrukciono postrojenja se izrađuju da budu kompatibilna sa razvodima srednjeg ili niskog napona.
Ugradnjom ovog postrojenja ostvaruje se finsnsijska ušteda, a po sadašnjim cijenama električne energije uložena investicija otplaćuje se za godinu dana.