Obujmice

Dvodijelne obujmice za motažu na armirano-betonske stubove, na drvene stubove i čelične stubove izrađuju se od čelika, standardno se rade galvanski pocinkovane ali po želji radimo i toplo cinkovane. Koriste se za prihvat zateznih i nosećih stezaljki za samonosivi kablovski snop ili kada je potrebno više kućnih priključaka na jednom mjestu. Izvode se u tri varijante: sa zavarenim kukom za montažu univerzalne aluminijumske konzole , sa zavernom pločicom, kod kojih se montaža aluminjumske konzole izvodi pomoću imbus vijka i sa zavarenom spiralnom kukom.Izrađuju se za stubove prečnika od 120 mm pa sve do 360 mm!

Obujmice sa kukom

Minimalno zahtjevane sile obujmice
F1=800daN ;G1=200daN
F2=2000daN; G2=500daN

Obujmice sa spiralnom kukom (bez AL konzole)

Služi za pričvršćenje nosećih i zateznih elemenata na betonskim, drvenim i čeličnim stubovima ili kada je potreno više kućnih priključaka na jednom mjestu Standardno se rade galvanski pocinkovane, ali po želji kupaca radimo i toplo cinkovane Prednost korišćenja ovih obujmica što idu bez konzole.

Obujmice sa pločicom

MINIMALNO ZAHTJEVANE NAZIVNE SILE OBUJMICE:
F1=800daN ;G1=200daN
F2=2000daN; G2=500daN

Obujmica za nastavak stubova beton - drvo

Koristi se za nastavljanje vezivanje drvenih stubova na betonske nogare