NN Blokovi za DTS

NN blok namijenjen je za ugradnju u sve vrste distributinih trafo stanica (zidane, montažne betonske, DTSK, trafo stanice u objektima, ...). Blok je projektovan i tipski ispitan prema standardima IEC 60439-1, IEC 60529, 60947-3. Osnovne cjeline NN bloka su :

Trafo polje spada u osnovnu opremu bloka. U ovom polju nalazi se prekidač koji se koristi za zaštitu transformatora od preopterećenja, te za zaštitu sabirnica od preopterećenja i kratkog spoja. Prekidač je opremljen naponskim (podnaponskim) okidačem za djelovanje kontaktnog termostata i buholc releja.

Odvodno polje je, takođe, dio standardne isporuke. Broj odvoda, kao i vrsta zaštite odvodnih kablova, bira se prema šemi za naručivanje.

Polje javne rasvjete je opcija pri poručivanju. Automatsko upravljanje rasvjetom može se ostvariti pomoću foto releja, astro releja, MTK prijemnika, GPRS signala, ...

Polje kompenzacije reaktivne energije koristi se za kompenzaciju reaktivne energije praznog hoda energetskog transformatora. Poručuje se opciono. Za kompenzaciju reaktivne energije potrošača u ponudi imamo ormar kompenzacije reaktivne energije. Izgled i dimenzije ormara kompenzacije osmišljene su tako da se ormar može montirati zajedno sa NN blokom i da sa blokom čini jednu cjelinu.

Mjerno polje može se naručiti kao jedna od nekoliko opcija. Mjerenje električne energije može biti obračunsko, pokazno, ili i jedno i drugo. Pored električne energije, mjerenje se može ostvariti i za ostale električne veličine ( nspon, struja, frekvencija, THD, ... ) Za mjerenje se mogu koristiti analogni ili digitalni mjerni instrumenti. U posljednje vrijeme sve je češća upotreba digiralnih multimetara koji mjere više veličina i imaju mogućnost komunikacije.