NN Konzole

Al konzola za NN SKS CS 1500 F

Koristi se za noseće i zatezno prihvatanje NN SKS-a na stubovima. Izrađena je od legure aluminijuma i izuzetne je mehaničke čvrstoće. Pričvršćuje se preko konzole za opštu namjenu, obujmice za vješanje SKS-a ili direktno na stub.

Konzola za NN SKS CA 1500

Namjenjena je za ugaono ili zatezno prihvatanje NN SKS-a. Izrađena je od legure aluminijuma visoke mehaničke čvrstoće. Pričvršćuje se pomoću dvije prohrom trake 19 mm ili pomoću najviše dvije navrtke M 16. Ugaono prihvatanje odnosno promjena pravca distributivnog voda vrši se pomoću dvije zatezne distributivne stezaljke PA 1500

Al konzola za NN SKS CS 1500 M

Namjenjena je za zatezno i noseće prihvatanje NN SKS-a. Izrađena je od legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće. Pričvršćuje se pomoću obujmice za vješanje SKS-a pomoću dvije prohrom trake ili pomoću vijaka M 16 direktno na stub.

Čelicna zidna konzola za kućni priključak SKS-a

Koristi se za prihvatanje kućnog priključka pomoću zatezne stezaljke za kućni priključak.Isporučuje se u kompletu sa tiplima i vijcima.

Stubna konzola za SKS L=200

Koristi se za vješanje stezaljke za noseće prihvatanje NN SKS-a, montira se jednostavno provlačenjem kroz rupu na stubu i stezanjem pomoću zavrtnja.

NN konzole za mreže sa golim provodnicima

Za montažu niskonaponskih mreža sa golim provodnicima uz korištenje niskonaponskih porcelanskih izolatora se koriste čelično-pocinčane konzole prilagođene montaži na armiranobetonske stubove. Predviđene su za ravni ili raspored u četvorougao. Pored prikazanih standardnih oblika konzole proizvodimo i konzole prema narudžbi, odnosno nacrtu kupca. Pored čeličnih proizvodimo i aluminijumske konzole