ENERGIZE YOURSELF

test

Mega Engineering & Kaldera company rade na sporazumu

Mega Engineering & Kaldera company rade na sporazumu o saradnji u oblasti razvoja fotonaponske energije u Bosni i Hercegovini, Srbiji i ostalim zemljama u regiji.
Italijanska firma, MegaEngineering s.r.l , dio holding kompanije Mega Group srl i firma Kaldera Company d.o.o iz Bosne i Hercegovine rade na sporazumu o razvoju i instalaciji fotonaponskih sistema i elektrana na Balkanu.

Industrijska saradnja između italijanske Holding Mega Group, koja ima 35 godina iskustva u oblasti fotonaponske tehnologije, i prestižne lokalne Kaldera Company sa dugogodišnjim iskustvom biće pametan spoj za razvoj inovativnih solarnih sistema za zadovoljenje stalnog porasta potražnje solarne energije u regionu Balkana.

Osim toga, MegaSil d.o.o koji je takođe dio Holding Mega Group i koji je lociran u Kozarskoj Dubici, imaće važnu ulogu u ovoj saradnji kroz pružanje visoko kvalitetnih sirovina po niskoj ceni, što omogućava značajno smanjenje troškova proizvodnje električne energije iz fotonaponskih panela do nivoa koji će se takmičiti sa konvencionalnim izvorima energije, kao što su fosili i hidroelektrane. Sastanak između dvije firme je održan u novembru prošle godine. Franco Traverso, predsjednik Mega Group, i Milenko Čičić, direktor i vlasnik Kaldera Company, razgovarali su o glavnim oblicima saradnje. Raniji sastanci su izvedeni od strane menadžera i inženjera obe strane i pod pokroviteljstvom opštine Kozarska Dubica.

Za početak dogovorena je saradnje na 360 automatskih protivgradnih stanica, stand-alone instaliranih u Republici Srpskoj i izgradnji fabrike u Kozarskoj Dubici. Sistemi napajanja automatskih protivgradnih stanica biće opremljeni inovativnim bifokalnim modulima, patentom firme Megacell srl, koja je dio grupacije Mega Group.
Franco Traverso i Milenko Čičić su uvjereni u velike mogućnosti poslovanja na cijelom Balkanu.

Banja Luka 04/01/2016