Konzole

Srednje naponske konzole

Tehničkom preporukom TP-6 “ Stubovi za elektroenergetske vodove srednjenaponskih nadzemnih vodova”, kao standardni element opreme nadzemnih srednjenaponskih vodova, predviđa se upotreba čeličnih pocinčanih konzola.
Aluminijumske ili čelične – toplo cinkovane konzole i nosači se u srednjenaponskim mrežamakoriste za prihvat ovjesne i druge opreme. Predviđene su za montažu na različite vrste podloga:armiranobenetonske stubove, drvene stubove, željezno-rešetkaste stubove, zidove i sl.Konzole predviđena za prihvat provodnika srednjenaponskih mreža se izrađuju za ravni iliraspored provodnika u trougao. Prilagođene su ugradnji standardnih nosača porcelanskih izolatoraodnosno vijcima silikonskih potpornih izolatora. Zatezne, otcjepne, rasteretne i ugaone konzole supredviđene za ugradnju zateznih lanaca pomoću standardnog zateznog pribora – zastavice iliškopca.
Nosači distributivnih transformatora do 400 kVA, odvodnika prenapona, razvodnih ormara,kablovskih glava i sl. su kompatibilni omogućavaju izradu kompletne trafostanice na amiranobetonskomstubu.


OSNOVNI PARAMETRI SISTEMA

 • Nazivni napon 10 (20) kV
 • Vodiči Al-Fe uže 50/8mm2
 • Maksimalno radno naprezanje vodiča 9daN/mm2
 • Normalno dodatno opterećenje 1,0 g daN/m
 • Pritisak vjetra 50 daN/m2
 • Nazivna sila stuba za koji se konzola 315, 650, 1000, 1600 i 2100 daN primjenjuje
 • Tip konzole određen oblikom glave stuba - vršna horizontalna konzola za “gama” G glavu stuba
 • Namjena konzole određena funkcijom: nosna N, stuba u trasi, kutno-zatezna KZ, kutna K, otcjepna O, krajnja KR
 • Izolatori potporni sa punom jezgrom: Štapni

UPUTSTVO ZA MONTAŽU KONZOLA

Montaža konzola na stubove srednjenaponske mreže se izvodi uobičajenim alatima – ključevima OK 19, 24 i 27. Sve čelične pozicije konzola su toplo cinkovane. Pored konzola navedenih u primjerima u mogućnosti smo izraditi i isporučiti i druge tipove nosača za opremusrednjenaponskih i niskonaponskih mreža, stubnih trafostanica i sl. Sve konzole i nosači se isporučuju sa kompletnom opremom (vijci, obujmice, navrtke, podloške…) koja je potrebna zamontažu na stub.

U praksi postoje dva tipa montaže :
 1. montaža na zemlji
 2. montaža na već ugrađeni stub tj. zamjena dotrajale konzole ili ugradnja dodatne konzole
U oba slučaja montažu je potrebno izvršiti prema uputstvu za montažu.

Montaža na zemlji

Montaža se odvija prema radioničkom nacrtu na slijedeći način :
 1. Izvršiti pripremu montaže čelične konstrukcije prema montažnom nacrtu
 2. Regulisati veličinu otvora na konzoli tako da bude približno jednak promjeru vrha stuba,
 3. Izvršiti montažu konzole na vrh stuba, a u skladu sa projektom dalekovoda,
 4. Podizanje stuba zajedno sa konzolom u projektovani položaj pomoću specijalnog vozila
 5. Spuštanje konzole na projektovanu visinu,
 6. Geodetska provjera položaja konzola, koje moraju biti okomite na trasu voda ili u simetrali ugla ako je konzola na stubovima u skretanju,
 7. Nakon geodetske kontrole položaja konzole u visinskom i horizontalnom pogledu potrebno je dotegnuti vijke na silu koja je definisana statičkim proračunom za pojedine tipove konzola i to:
  • konzola za stubove prečnika u vrhu 120-150 mm - P = 10,75 kN
  • konzola za stubove prečnika u vrhu 170-210 mm – P = 16,25 kN
  • konzola za stubove prečnika u vrhu 200-240 mm – P = 16,25 kN
  • konzola za stubove prečnika u vrhu 240-270 mm – P = 16,25 kN
 8. Nakon pritezanja vijaka konzole su spremne za montažu ostale opreme predviđene projektom dalekovoda.

Montaža na već ugrađeni stub

Montaža se odvija prema radioničkom nacrtu na slijedeći način :
 1. Izvršiti pripremu montaže čelične konstrukcije prema montažnom nacrtu
 2. Regulisati veličinu otvora na konzoli tako da bude približno jednak promjeru vrha stuba, odnosno za slučaj ugradnje konzole kao otcjepne rastaviti konstrukciju na dva dijela.
 3. Izvršiti montažu konzole na vrh stuba odnosno ispod postojeće konzole za slučaj ugradnje otcjepne konzole,pomoću kolotura ili vozila snabdjevenog korpom, a u skladu sa projektom dalekovoda,
 4. Spuštanje konzole na projektovanu visinu,
 5. Geodetska provjera položaja konzola, koje moraju biti okomite na trasu voda ili u simetrali ugla ako je konzola na stubovima u skretanju,
 6. Nakon geodetske kontrole položaja konzole u visinskom i horizontalnom pogledu potrebno je dotegnuti vijke na silu koja je definisana statičkim proračunom za pojedine tipove konzola, kako je naprijed navedeno
 7. Nakon pritezanja vijaka konzole su spremne za montažu ostale opreme predviđene projektom dalekovoda.

PREPORUKA ZA IZBOR I PRIMJENU KONZOLA

Namjena konzole određena je funkcijom pripadajućeg stuba u trasi i može biti nosna, kutna, kutno-zatezna, otcjepna i krajnja . Kao otcjepna i krajnja konzola koristi se jedna od kutno-zateznih, zavisno o promjeru stuba na koji se ugrađuje.O funkciji određenog tipa stuba u trasi zavise smjer i položaj djelovanja sile na konzolu.Konzole su dimenzionirane za slučajeve opterećenja uz zadane uslove primjene date u tabeli.

Namjena konzole

Ugradnja na AB stub promjera

Uslovi primjene konzole

nosna 120– 150 mm
 • uže Al-Fe3x50/8mm2
 • naprezanje 9daN/mm2
 • pritisak vjetra50daN/m2
 • zona dodatnog tereta1
 • srednji raspon100m
 • električni raspon120m
 • gravitacioni raspon252m (Vz=200daN)
  kutna 170– 210 mm
  • uže Al-Fe3x50/8mm2
  • naprezanje 9daN/mm2
  • pritisak vjetra50daN/m2
  • zona dodatnog tereta1
  • srednji raspon 90m
  • električni raspon 90m
  • gravitacioni raspon 384m (Vz=300daN)
  • ugao loma trase 1600
  kutno-zatezna 200– 240 mm
  • uže Al-Fe3x50/8mm2
  • naprezanje 9daN/mm2
  • pritisak vjetra50daN/m2
  • zona dodatnog tereta1
  • srednji raspon 90m
  • električni raspon 90m
  • gravitacioni raspon 384 m (Vz=300daN)
  • ugao loma trase1200 - 1800
  kutno-zatezna 240– 270 mm
  • užeAl-Fe3x50/8mm2
  • naprezanje 9daN/mm2
  • pritisak vjetra50daN/m2
  • zona dodatnog tereta1
  • srednji raspon 90m
  • električni raspon 90m
  • gravitacioni raspon 384 m (Vz=300daN)
  • negativni gravitacioni raspon100m
  • ugao lomatrase 930-1200


  Oznaka tipa konzole sastoji se od slovne oznake za namjenu konzole i brojčane oznake za promjer stuba na mjestu montaže konzole. Primjeri označavanja:

  N/120 – 150 mm- Nosna konzola za montažu na stub promjera 120 –150 mm
  K/170 – 210 mm– Kutna konzola za montažu na stub promjera 170 –210 mm
  KZ/ 200 – 240mm– Kutno–zatezna konzola za montažu na stub promjera 200 –240 mm
  KZ/ 240 – 270mm– Kutno–zatezna konzola za montažu na stub promjera 200 –240 mm