Kontejneri za smještaj opreme

Kontejneri za smještaj opreme

Kontejneri za smještaj opreme su izrađeni od čeličnih profila, međusobno spojenih varenom konstrukcijom u obimu radioničnih sklopova, koji se spajaju u jednu cjelinu vijčanom vezom. Spoljašnje površine su zatvorene sa tvrdim poliuretanskim sendvič panelom koji je obložen obostrano sa čeličnim limom 0,6 mm2 zaštićen sa plastificiranim slojem visoke otpornosti od korozije.
Na uglovima se nalaze ojačanja za podizanje i transport.
Na zidovima kontejnera je ostavljena mogućnost ugradnje kućišta za prolaz talasovoda.