ENERGIZE YOURSELF

test

Konkurs za prijem u radni odnos

KALDERA COMPANY d.o.o sa sjedištem u Kobatovci bb, Laktaši zbog povećanog obima poslova raspisuje konkurs za radno mjesto

Vodeći inženjer za izgradnju elektrana

Opis poslova:

 • Upravljanje projektima iz oblasti djelokruga kompanije (elektroenergetika) kroz cijeli proces od ponude, preko ugovaranja pa do primopredaje radova;
 • Kontakti sa eksternim izvođačima i podizvođačima radova na projektima;
 • Saradnja sa tehničkom pripremom u cilju rješavanja tehničkih problema prilikom izrade ponuda i radnih naloga;
 • Podrška prodaji prilikom pravljenja ponuda i tenderskih rješenja;
 • Učestvovanje u projektovanju i izgradnji novih elektroenergetskih postrojenja;
 • Pravljenje planova za realizaciju projekata kao i izvještavanje o procesu izgradnje u toku vođenja projekta;
 • Dokumentovanje svih aktivnosti definisanih procedurama;
 • Analiza ostvarenja mjesečnih planova;
 • Ostali poslovi i zadaci po nalogu neposrednog rukovodioca

Kvalifikacije:

 • VSS elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetika
 • 1 ili više godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (vođenje projekata)
 • Znanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru ( MS office, AutoCad, E plan,..)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno znanje u predlaganju tehničkih rješenja i pripremi ponuda

Specifični uslovi (koji su poželjni i posebno se boduju):

 • Posjedovanje licence za projektovanje i izgradnju
 • Poznavanje rada u ERP sistemima

Profil kandidata:

 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju
 • Sklonost ka timskom radu
 • Mogućnost rješavanja kompleksnih problema
 • Posjedovanje organizacionih sposobnosti
 • Posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti

Ukoliko ste zainterosvani za rad u našoj kompaniji i smatrate da ispunjavate tražene uslove pošaljite svoj CV na mail adresu posao@kalderacompany.com

Lokacija: Kobatovci bb,Laktaši

Broj izvršilaca: 2

Datum objave:09.03.2023.

Trajanje oglasa: 60 dana

PRIJAVI SE ONLINE