Kasetna postrojenja MCC

Kasetna postrojenja MCC

Potpuno izvlačiva tehnologija u razvodima za kontrolu elektromotornih pogona (MCC) nudi mnoge prednosti, posebno tamo gdje kvarovi moraju biti popravljeni bez prekida rada. Područja primjene su na primjer, prerađivačke industrije npr. rukovanje materijalima, hemijska industrija i postrojenja za obradu otpadnih voda. Jednostavno umetanje i uvlačenje potpuno izvlačivih jedinica.

  • U slučaju bilo kakvog kvara, ladica može biti isključena sa kontaktnim modulom i mogu se zamijeniti bez potrebe za bilo kojim alatom.
  • Pojedini izvlačivi moduli mogu se brzo zamijeniti ili dodati tokom rada, bez potrebe za isključivanjem sistema.
  • Umetnuti izvlačivi moduli mogu biti mehanički blokirani na poziciji 'rad' '', '' test 'i' 'isključeno' '.
  • Zaštita od pogrešnih operacija sigurnim mehanizamom za zaključavanje.
  • Potpuno izvlačivi moduli dostupni u standardnim konfiguracijama su, 3-polni ili 4-polni; sa nominalnim strujama od 125A, 315 A, 630 A