Industrijski ormari

Laka i efikasna montaža konstrukcije ormara, bez procesa varenja. Za projektovanje i dizajn konstrukcija ormara Kaldera Company koristi 3D modeliranje u Solid Edgu čime se izbjegava pojava greški pri izradi i montaži. Izrada montažnih elemenata se vrši na visokoproduktivnim i preciznim CNC mašinama koje ne dozvoljavaju pojavu bilo kakve neusaglašenosti pri sklapanju pozicija.
Montaža elemenata se vrši vijcima i sa specijalnim spojnicama od silumina za uglove, koja dozvoljava upotrebu iste osnove konstrukcije za različite visine, širine i dubine ormara. Kompletna unutrašnja konstrukcija ormara je od alucinka. Upotreba alucinka za unutrašnje dijelove konstrukcije ima višestruke prednosti. U modernim procesima se nastoji dobiti što lakša i kompaktnija konstrukcija a da istovremeno zadovolji statičke uslove nosivosti.

Istovremeno se isključuje mogućnost pojave korozije. Velika krutost konstrukcije postignuta je postupkom presavijanja. Postupak presavijanja lima povećava krutost konstrukcije, izbjegavaju se oštre ivice i dopunjuje se esteski izgled ormara. Plastifikacija ormara i unutrašnjih dijelova se izvodi elektrostatskim postupkom, korištenjem poliesterskog praha u boji. Stepen zaštite je i do IP65. Sa savremenim postupkom nanošenja poliuretanske ekspandirajuće mase i preciznog uklapanja mašinskih pozicija ostvaren je visok stepen IP zaštite koji je i atestiran.
Atestiran sabirnički sistem do 4000A nominalne struje i struje kratkog spoja do 105kA po IEC standardima. Moguća je montaža elektrokomponenti različitih proizvođača. Sva oprema može da se montira u zasebnim segmentima ormara. Razvod kablova se izvodi na poleđini ormara i nisu vidljivi s prednje strane. Zatvaranje segmenata vrši se zaptivnim vratima - maskama. Korištenjem segmentnih vrata omogućen je izbor ormara sa ili bez vrata. Vrata ormara mogu da budu staklena ili metalna. Specijalne baglame i nosači omogućavaju povezivanje više teških ormara u jednu cjelinu. Postolje ormara je prilagođeno za transport svim vrstama paletara sa mogućnošću prilaza sa svih strana, prednje, bočne i leđne. Na krovu ormara se nalaze kuke koje dozvoljavaju transport dizalicom.

KATALOG - inustrijski razvodni ormari