Gradilišni ormari

Gradilišni ormari

Gradilišni ormari se izrađuju u različitim dimenzijama, odnosno prema specifikaciji opreme u ormaru.
Najčešće se sastoje iz tri dijela: postolje ormara, tijelo ormara, zaštitni krov ormara.
Ormari se izrađuju od aluminijuma i plastificiranog čeličnog lima.