Glavni Razvodi MPCC

MPCC – Glavni razvod

Koriste se u trgovačkim centrima, industrijskim objekatima, inteligentnim zgradama, postrojenjima za prečišćavanje i svim područjima u kojima je potrebna kontrola niskonaponskog napajanja.

MPCC paneli su napravljeni uzimajući dinamičke sile nastale operacijama paljenja i gašenja kod sklopke sa visokom prekidnom moći, za primjene do 6300A. Sabirnica od elektrolitičkog bakra predviđene suza nominalnu trajnu struju i struje kratkog spoja, u skladu sa standardom IEC 61439-1.

Koristeći pomoćne pregrade može se ostvariti forma segregacija od 2a do 4b u skladu s IEC 61439-1 za sigurnost na radu.