Gasom izolovana postrojenja

Kaldera srednje naponska gasom izolovana metalom oklopljena postrojenja 8DJH (ring main units)


Ovaj tip srednjenaponske ćelije proizvodi se u radionicama Kaldera company po licenci Simensa. Opseg srednjenaponskih ćelija za primjenu u distribuciji električne energije ispunjava zahtjeve od najjednostavnijeg do najzahtevnijeg procesa.Ovo postrojenje je visoko pouzdano, pogodno za primenu kako u elektroprivrednim, tako i u industrijskim mrežama, elektranama i infrastrukturnim objektima. Ovo postrojenje je projektovano za napone do 24kV

Glavne osobine

8DJH postrojenje je fabrički sastavljeno, tipski ispitano rasklopno postrojenje srednjeg napona sa jednim sistemom sabirnica kojemu nije potrebno održavanje. Ono je tropolno, metalno obloženo i gasom izolovano postrojenje. Rasklopno postrojenje je u skladu sa odredbama IEC 62271-200. Proizvodni asortiman obuhvata pojedinačna polja i blokove polja, koji mogu biti upotrebljeni za implementaciju skoro bilo kojeg šematskog zahtjeva.. Funkcionalna ponuda je zamišljena za mnogobrojne mogućnosti primjene. Jednostavne vodne jedinice, prolazne trafo stanice korisnika, sveobuhvatna industrijska rasklopna postrojenja sa prekidačkim odvodima su samo neki od primjera višestruke primjene.Kućište gasom izolovanog rasklopnog postrojenja 8DJH je klasifikovano u skladu s IEC-om kao "hermetički zapečaćen sistem pod pritiskom ".
Doživotno je nepropusan. Kućište rasklopnog postrojenja je napravljeno od nerđajućeg čelika otpornog na koroziju. Zidovi kućišta, provodni izolatori za električne veze i operativni mehanizmi su spojeni putem savremenih postupaka zavarivanja, formirjući hermetički zatvoren sistem. Rasklopni uređaji i sabirnice koje se nalaze u kućištu rasklopnog postrojenja su zaštićene od vanjskih uticaja kao što su: vlaga, onečišćenje, prašina, agresivni gasovi i male životinje. Zbog toga je rasklopno postrojenje takođe prikladno za primjenu u ekstremnim klimama ili na mjestima sa agresivnom okolinom.Svako pojedinačno polje ima vlastito rasklopno kućište. U sklopnim blokovima, rasklopni uređaji nekoliko polja dijele jedno kućište rasklopnog postrojenja.

Dizajn pojedinačnih polja i sklopnih blokova

Pojedinačni blokovi i sklopni blokovi se sastoje od sljedećih funkcionalnih komponenti: osnovni okvir s jedinstvenim operativnim prednjim dijelom prekrivenim čeličnim limovima kućište rasklopnog postrojenja za smještaj sklopnih uređaja (kao što je vakuumski prekidač, tropoložajna rastavna sklopka za isključivanje i uzemljenje) i jednim sistemom sabirnica

Kablovski odjeljak

U svim vodnim, kablovskim, transformatorskim i prekidačkim poljima, kablovi su povezani preko provodnih izolatora izlivenih od smole za uvod u kućište rasklopnog postrojenja. Provodni izolatori su projektovani kao vanjska kupa u skladu s DIN EN-om 50181. Kablovski odjeljak je dostupan s prednje strane. Mehanička blokada osigurava da poklopac odjeljka s kablovima može biti uklonjen samo kada je tropoložajna rastavna sklopka na poziciji UZEMLJENO. Po izboru su dostupne i sljedeće blokade: Blokada uključenja u vodnom i prekidačkom polju sprečavaju da se tropoložajna rastavna sklopka prebaci u ZATVOREN položaj kada je otvoren poklopac odjeljka s kablovima. Prebacivanje iz položaja uzemljeno u položaj otvoreno radi kablovskog testa je moguće. U transformatorskim poljima, blokada za položaj uzemljen osigurava da UZEMLJENA pozicija ostaje spojena dok god je otvoren poklopac odjeljka s kablovima. Provodni izolatori u vodnoj, kablovskoj i prekidačkoj ćeliji odgovaraju interfejsu tip C (DIN EN 50181). Oni su prilagođeni za spajanje kablova sa kablovskim utikačima og čvrste izolacije na kontaktu sa zavrtnjima M16.

Sabirnički sistem

Sabirnice su tropolne, zatvorene u kućištu rasklopnog postrojenja. Za pojedinačna polja i po izboru takođe sklopne blokove, mogu se spojiti sa sabirnicama susjednih polja pomoću izolacionih spojnica u cilju stvaranja kontinualnog sabirničkog sistema. Nije potreban rad sa gasom za sastavljanje ili kasnije moguća proširenja postrojenja.

Prednosti za korisnika

Visok nivo bezbednosti osobljai sigurnosti opreme,jednostavno rukovanje Sigurno po okolinu – ne dolazi se u dodir sa gasom prilikom montaže Raznovrsni tipovi povezivanja kablova,Integrisan sistem zaštitne opreme

Standardi

Ovo postrojenje je tipski testirano prema IEC 62271-200 i definisan kao:
 • PM – postrojenje podeljeno metalnim pregradama i zastorima na posebne odjeljke
 • Neprekidnost rada LSC 2B
 • Klasa unutrašnjeg luka AFL(R)


 • Bezbjednost

  Ova postrojenja su projektovana da osiguraju bezbednost rukovaoca i neprekidnost rada. Ćelijama se pristupa sa prednje strane i sve radnje se vrše dok su vrata odeljaka zatvorena. Sistem mehaničkih blokada sprečavaju greške rukovaoca i onemogućuju umetanje ručice osim ako u potpunosti nije bezbedno da se to učini. Bez obzira da li proizvodite, distribuirate ili samo koristite električnu energiju savremena ekonomska situacija nameće potrebu za povoljnim rešenjem koje će u isto vrijeme biti pouzdano, bezbjedno i jednostavno za korišćenje Jedan primjer RRT bloka je prikazan na sledećoj slici

  Tehnički podaci
  Naponi
  Nominalni napon 24.0 kV
  Pogonski napon 20.0 kV
  Nominalni kratkotrajni podnosivi napon industrijske frekvencije 50 kV
  Nominalni podnosivi udarni atmosferski napon 125 kV
  Nominalna frekvencija 50 Hz
  Vrijednosti struja kratkog spoja
  Nazivna kratkotrajna podnosiva struja 16.0 kA
  Nominalno trajanje kratkog spoja 1 s
  Nazivna podnosiva vršna struja Ip 40 kA
  Nominalna struja
  Nominalna struja sabirnica 630 A
  Dimenzije
  Visina (bez apsorbera pritiska, niskonaponski odjeljak) 1400 mm
  Dubina ćelije (standardna) 775 mm
  Zavisno od dodjeljenih tipičnih i različitih verzija kablovskih priključaka, dubina ćelije može biti > 775 mm
  Udaljenost bočnog zida ≥ 50 mm
  SpezifikationText217 ≥ 200 mm
  Udaljenost zadnjeg zida za ugradnju na zid ≥ 15 mm
  Širina kontrolnog prolaza (zavisno od nacionalnih specifikacija)
  Preporučeno za Njemačku ≥ 800 mm
  Preporučeno za produžetak ili zamjenu ploče ≥ 1000 mm
  Dubina kablovskog podruma ili kablovskog rova (u skladu s poluprečnikom savijanja kablova) ≥ 600 mm
  Prilog uz rasklopno postrojenje
  Kategorija pregrade PM
  Stepen zaštite gasom izolovanih ćelija (primarni dio) IP 2X
  Stepen zaštite kućišta rasklopnog postrojenja IP65