Elektrorazvodni ormari

Spajanjem većeg broja ormara po horizontali i vertikali u jednu cjelinu omogućeno je racionalno iskorištenje raspoloživog prostora na mjestu ugradnje.
Ormari mogu biti ugradne, nadgradne i samostojeće izvedbe osnovnih dimenzija 450x300x180mm i 450x600x180mm.

Osnovni materijal za izradu ormara je dva puta dekapirani lim debljine 1.5 do 2.0 mm. Površinska zaštita izvedena je elektrostatskim postupkom korištenjem poliesterskog praha u boji RAL 7035, prema EN normama CEN/TC 271. Nalijeganje i zaptivanje vrata postiže se poliuretanskom ekspandirajućom masom nanesenom NC postupkom sa stepenom zaštite IP 54. Vrata se izvode kao lijeva i desna, sa i bez otvora.