ENERGIZE YOURSELF

Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Rekonstrukcija NN mreze u ul. Ranka Sipke Kostajnica – RJ Elektrodistribucija Novi Grad