Reference


Opredeljenost ka kvalitetu, potpunom zadovoljstvu kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga.

REFERENCA I POLITIKA POSLOVANJA


Cilj naše kompanije je odgovaranje na sve potrebe naših klijenata, kvalitetnim i inovacionim rješenjima. Spremnost i sposobnost da naše usluge prilagodimo zahtevima korisnika dovela nas je na prestižnu poziciju na tržištu. U budućnosti nastojimo da proširimo svoje poslovanje na mnoge zemlje Evrope i plasiramo svoje proizvode i usluge.

Kao jedna od glavnih prednosti naše kompanije je svakako praćenje trendova na tržištu i konstantno ulaganje u nova inovativna rješenja. Klijentima želimo da ponudimo sigurnu i kvalitetnu uslugu kroz redovno unapređenje i modernizaciju poslovanja, kao i stalnu edukaciju naših zaposlenih.

Naše usluge koristi veliki broj kompanija u regionu. U nastavku možete pogledati jedan dio projekata naših klijenata koje su nam poklonii svoje povjerenje svih ovih godina.

RiTE GACKO

Revitalizacija I i II BTO sistema u PK Gračanica

ELEKTROPRIVREDA RS a.d. Trebinje

Rekonstrukcija ostatka 35/10kV trafostanica u okrugu Bijeljina

RiTE GACKO

Isporuka i montaža elektro opreme za 4 transportera B-1400, PK Gračanica

Opština Kneževo

Nabavka dva parking aparata sa pratećim saobraćajnim znacima

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izgradnja priključnog SN podzemnog kablovskog voda i STS 20/0.4kV;100kVA Hrvaćani 2

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izgradnja priključnog SN voda, STS 20/0.4kV; 50kVA Kokori Spasojevići I izmještanje dijela NN mreže – RJ ED Prnjavor

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izgradnja priključnog SN voda, STS 20/0.4kV; 100 kVA Donji Vijačani-Briježani-RJ ED Prnjavor

ELEKTROKRAJINA a.d. Banjaluka

Izgradnja priključnog SN voda, STS 20/0.4kV; 100 kVA Donji Gusak-RJ ED Prnjavor

ELEKTRODISTRIBUCIJA PALE a.d. Pale

Isporuka SN postrojenja

ELEKTRODISTRIBUCIJA PALE a.d. Pale

Isporuka obujmica za betonske nogare

1 2 3 4 15