Antenski stubovi

Čelično rešetkasti antenski stubovi mobilne telefonije konstrukcije i proizvodnje tipa “ASK” predstavljaju čelično - rešetkasti konzolni sistem, sastavljen od toplo valjanih čeličnih jednokrakih ugaonika koji se međusobno vezuju odgovarajućim pločama i topločinčanim vijcima.Statička silueta predstavlja racionalan izbor geometrije stuba usvojen na osnovu potrebnog broja i položaja GSM antena i mini linkova.
Statički proračun stuba je izvršen kompjuterskim programom TOWER, a analiza opterećenja na stubu urađena je uskladu sa standardima. Izvršena je kontrola postojeće armature prema pravilniku o betonu i armiranom betonu BAB 87.

Antikorozivna zaštita vrši se postupkom toplog cinčanja prema ISO 1461-1. Stub se dodatno boji upozoravajućom bojom prema propisima o vazdušnom saobraćaju ICAO.

Tipovi čelično rešetkastih stubova sa osnovnim karakteristikama:
Ident Namjena
Tip stuba ASK-16; ASK-20; ASK-24; ASK-30; ASK-36; ASK-40; ASK-42
Tip konstrukcije čelično - rešetkasta četverobridna
Visine stubova 16; 20; 24, 30; 36; 40; 42 m

Karakteristike terena na kome se stub može koristiti:

Ident Namjena
Osnovna brzina vjetra vm, 50, 10=25,00 i 30 m/s
Topografija terena Osnosimetrični brežuljci sa nagibom kosina imax=25%
Klasa hrapavosti terena otvoreni teren
Debljina ledene naslage s = 5,0 cm
Težina konstrukcije sa nosačima antena, ljestvama i unutrašnjim gazištima Zavisno od tipa stuba