Vazduhom izolovana postrojenja

Srednje naponska ćelija (ABB)

Opis UniGear ZS1 je razvodno postrojenje do 24 KV, 4000 A, 50 KA, proizvedeno i instalirano u više od 100 zemalja.spada u grupu srednje naponskih postrojenje sa metalnim kućištem, pogodno za unutrašnju ugradnju. Sastoji se od jedinice koja može biti opremljena prekidačem, kontaktorom ili uklopnikom, kao i sa svim ostalim dostupnim priključcima za konvencionalna razvodna postrojenja. Odobreno da se može koristi u specijalnim uslovima kao što su pomorske sredine (Off-shore naftna svrdla, Brodovi , kontejnerski brodovi , trajekati, tankeri ...),sredine podložne zemljotresima, nuklearnim sredinama,testirano po IEC, GB/DL, GOST i CSA standardima Funkcionalne jedinice postrojenju su zagarantovano otporne na proboj luka u skladu sa IEC 62271-200 standardima, dodatak AA, klase pristupačnosti, kriterijumima 1 do 5.

Postrojenje ne zahtjeva zadnji pristup za ugradjivanje i održavanje, svi poslovi se mogu obavljati sa prednje strane.
Raspon aparata na raspolaganju za ovo postrojenje je najkompletniji na tržištu, uključujući:

 • izvlačivi vakum prekidači sa mehaničkim ili magnetnim aktuatorom
 • izvlačivi SF6 prekidači,
 • izvlačivi vakum kontaktori sa osiguračima,
 • fiksna verzija prekidačkih sklopki

 • Postrojenje može biti opremljeno sa mjernim transformatorima i senzorima za naponska, strujna mjerenja i zaštitu, kao i bilo kojom vrstom zaštitne i kontrolne opreme.
  Prednosti za korisnika
  Visok nivo bezbjednosti osoblja i zaštite opreme, jednostavno za rukovanje sigurno po okolinu – ne dolazi se u dodir sa gasom prilikom montaže, raznovrsni tipovi povezivanja kablova, integrisan sistem zaštitne opreme

  Karakteristike postrojenja

  Raspon od 12-17.5 kV, …4000 A, …50 kA do 24 kV, …3150 A, …31.5 kA

  Standardi

  Postrojenja i glavni aparati sadržani u njemu u skladu su sa sljedećim standardima:
 • IEC 62271-1 za opšte namjene.
 • IEC 62271-200 za razvodno postrojenje.
 • IEC 62271-102 za uzemljenjivačku sklopku.
 • IEC 62271-100 za prekidače.
 • IEC 60071-2 za koordinaciju izolacije.
 • IEC 60470 za kontaktore.
 • IEC 60265-1 za prekidačke sklopke.
 • IEC 60529 za stepen zaštite


 • Stepen zaštite

  Stepen zaštite postrojenja je u skladu sa IEC 60529 standardom. Ovo postrojenje je opremljeno sa sledećim standardnim stepenom zaštite:
 • IP4X za ograde.
 • IP2X za pregrade između odjeljaka
 • Na zahtjev, vanjsko kućište može biti isporučen s višim stepenom zaštite; U tom slučaju obratite se svom zastupniku prodaje. IEC električne karakteristike ovog srednjenaponskog postrojenja - jednostruke sabirnice prikazano je u sledećoj tabeli.

  Nominalni napon

  KV

  7.2

  12

  17.5

  24

  Nominalni napon izolacije

  KV

  7.2

  12

  17.5

  24

  Nazivni kratkotrajno podnosivi napon

  KV 1min

  20

  28

  38

  50

  Nominalni podnosivi atmosferski prenaponski talas

  KV

  60

  75

  95

  125

  Nominalna frekvencija     

  Hz

  50/60

  50/60

  50/60

  50/60

  Nominalna kratkotrajna podnosiva struja

  KA 3s

  ...50

  ...50

  ...50

  ...31.5

  Maksimalna struja

  KA

  ...125

  ...125

  ...125

  ...80

  Kratkotrajno podnosiva struja unutrašnjeg luka

  KA 1s

  ...50

  ...50

  ...50

  ...31.5

  Nominalna struja glavne sabirnice

  A

  ...4000

  ...4000

  ...4000

  ...3150

   

   

  Nominalna struja prekidača

   

   

   

   

   

  A

  630

  630

  630

  630

  1250

  1250

  1250

  1250

  1600

  1600

  1600

  1600

  2000

  2000

  2000

  2000

  2500

  2500

  2500

  2300

  3150

  3150

  3150

  2500

   

  Nominalna struja prekidača sa forsiranom ventilacijom

   

  A

  3600

  3600

  3600

  2500

  4000

  4000

  4000

  3150  Ovo postrojenje је klasifikovano као LSC-2B јер су sabirnice, prekidači i kablovske pregrade fizički i еlektrično odbojeni.
  Ova кategorija definiše mogućnost pristupa prekidaču dok su sabirnice i kablovi pod naponom.
  Metalna pregrada – PM
  Što se tiče vrste particija ili roletni između delova pod naponom i otvorenog odjeljka, pravi se razlika između dve klase pregrada:
 • Klasa PM (pregrada napravljena od Metall);
 • Klasa PI (pregrada napravljena od izolacionog materijala).

 • Sigurnost

  Pri razvoju modernog srednjenaponskog postrojenja, bezbjednost osoblja mora nužno da ima prioritet. To je razlog zašto je ovo postrojenje dizajnirano i testirano da izdrži unutarnji luk usled kratkog spoja. Ispitivanja pokazuju da metalno kućište ovog postrojenja može zaštititi osoblje u blizini postrojenja u slučaju kvara koji uključuje formiranje unutrašnjeg luka.
  Ovo razvodno postrojenje je opremljeno sa svom raspoloživom zaštitom i priborom potrebnim da se garantuje najviši nivo sigurnosti i pouzdanosti i za ugrađenu opremu i osoblje. Opseg srednjenaponskih ćelija za primjenu u distribuciji električne energije ispunjava sve zahteve od najjednostavnijeg do najzahtevnijeg procesa. Ovo postrojenje je visoko pouzdano postrojenje pogodno za primenu kako u elektroprivrednim, tako i u industrijskim mrežama, elektranama i infrastrukturnim objektima. Ovo postrojenje je projektovano za napone do 24kV i može biti opremljeno prekidačima, ili kontaktorima,kako vakuumskim, tako i onim koji koriste prekidanje u SF6 gasu, postrojenja su projektovana da osiguraju bezbednost rukovaoca i neprekidnost rada.Ćelijama se pristupa sa prednje strane i sve radnje se vrše dok su vrata odjeljaka zatvorena. Sistem mehaničkih blokada sprečavaju greške rukovaoca i onemogućuju umetanje ručice osim ako u potpunosti nije bezbedno da se to učini.

  Ocjenjene karakteristike postrojenju su zagarantovana pod sledećim uslovima okruženja:
 • Minimalna temperatura okoline: - 5 °C
 • maksimalna temperatura okoline: + 40 °C
 • Vlažnost okoline:
 • maksimalna dnevna prosječna relativna vlažnosti 95% RH
 • maksimalni prosječni pritisak vodene pare 2,2 KPa
 • maksimalni mjesečni prosjek relativne vlažnosti 90% RH
 • maksimalni mjesečni prosjek pritiska vodene pare 1,8 KPa
 • normalno operativano područje rada je do 1.000 m nadmorske visine Za montažu na višim nadmorskim visinama, obratite se svom zastupniku prodaje.

  Vakum prekidač

  Vakum prekidači pokrivaju veliki raspon postrojenja, a time i čitav spektar primjene. Dugogodišnje iskustvo stečeno u razvoju i korišćenju vakumskih prekidača danas se ogleda u velikom rasponu primjene ovog tipa prekidača, koji se izdvajaju po izuzetnim električnim i mehaničkim karakteristikama, dugom životnom vijeku, minimalnim održavanjem, kompaktnosti i upotrebi visoko inovativnih tehnika proizvodnje. Prekidači različitih proizvođača mogu se koristiti u našim postrojenjima.

  VD4 vakumski prekidač

  VD4 srednjenaponski prekidači koriste vakum u svrhu gašenja električnog luka i kao izolacioni medij. VD4 prekidači imaju široku primjenu, koriste se za zaštitu kablova, dalekovoda, motora, transformatora, generatora i kondenzatorskih baterija.

  Prednji dio prekidača pruža korisnički interfejs i posjeduje sledeću opremu:
 • ON tasterom.
 • OFF tastera.
 • brojač operacija
 • Pokazatelj stanja prekidača ( otvorenom ili zatvorenom stanju).
 • Indikator punog ili praznog stanja operativnog mehanizam .
 • uređaj za ručno punjenje za operativnog mehanizamo.
 • Override selector of the undervoltage release (optional)
 • eVD4 prekidač

  To je tradicionalni koncept prekidača gdje sa jednim uređajem, možete vršiti funkcije prekidanja, mjerenje, zaštitu, kontrolu i komunikacije.EVD4 prekidač je izveden iz VD4 serije prekidača.
  eVD4 integriše ABB Relion® porodicu RBX615 zaštitnih uređaja sa kombinovanim strujnim i naponskim senzorima.EVD4 je dostupan u fiksnim i izvlačivim verzijama za ovo postrojenje i mehanički je zamjeniv za VD4 prekidačem

  VM1 prekidač

  Sve karakteristikeprekidača dosad opisane ostaju ne promjenjene, osim samog postupka funkcionisanja mehanizama prekidača VM1. Radni mehanizam se zasniva na značajno smanjenom broju komponenti.

  SF6 prekidači

  Ovo postrojenja takođe mogu biti opremljena i sa SF6 prekidačima.ABB-ova vakumska i SF6 serija prekidačasu je mehanički zamjenljivia i isto postrojenje stoga može uzeti bilo koju vrstu prekidača. Samo ABB može ponuditi prekidače iz obadvije pomenute serije za cio spektar aplikacija, naponskih nivoa (12-17.5-24 kV), nominalne struje (630 ... 4000) i prekidačkog kapaciteta (16 ... 50 ka). dugogodišnje praktično iskustvo pokazuje da su obadvije vrste prekidača jednako vrijedne i komplementarne.

  HD4 prekidač

  HD4 srednje naponski prekidači koriste gas sumporheksaflorid (SF6) kao izolacioni medij i kao sredstvo za gašenje luka.Ova vrsta prekidača je dostupna za sve elektrodistibutivne aplikacija. Čak se posebno preporučuju za upotrebu na kondenzatorskim baterijama, motorima, uljnim transformatorima i u instalacijama čije su komponente posebno osjetljive na dielektrička i dinamička naprezanja (na primer, stari kablovi ili transformatori. Polovi HD4 prekidača koriste SF6 autopufer (autopuffer) tehnologiju za prekidanje luka, kombinujući tehnike kompresije i samo-eksplozije u jednom rastvoru.,Autopufer ( Autopuffer) sistem jenajinovativnija tehnika na polju prekidača koji koriste SF6 gas kao izolacioni medij, i potiče iz oblasti visokog napona.

  HD4- HXA

  HD4- HXA za prekidanje visokih vrijednosti jednosmjernih komponenti. Opseg HD4 prekidača produžen je primjenom HD4 – HXA serije prekidača Ova serija prekidača odražavasve karakteristike pomenute za HD4 serije prekidače ,stim da je poznata i po mogućnosti za prekidanje opterećenja sa velikim vrijednostima jednosmjernih komponenti.

  Mjerni transformatori

  Strujni mjerni transformatori sa izolacijom od epoksidne smole koriste se za napajanje mjernih uređaja i instrumenata za zaštitu. Ovi transformatori mogu imati namotano jezgro ili čauru sa jednim ili više jezgara, sa svim zahtjevanim performansamaza potrebe instalacije postrojenja.
  U skladu su sa IEC 60044-1 standardima

  Naponski mjerni transformatori

  Naponski transformatori sa izolacijom od epoksidne smole koriste se za napajanje uređaja za merenje i zaštitu. Dostupni su za fiksnu montažu ili za montažu na prenosivim i izvlačivim kolicuma mogu imati jedan ili dva pola,dolaze sa svim zahtjevanim performansama i klasama za potrebe mjerno zaštitnih instrumenata postrojenja
  U skladu su sa IEC 60044-2 standardima

  Zaštita i releji (Intelligent Electronic Devices)

  Ovo postrojenje opremljeno je sa IED zaštitom (Intelligent Electronic Devices)koja je isporučena je u više od 70 zemalja. Postoje različiti tipovi releja sa različitim svojstvima zaštite, merenja i kontrole.Sa obzirom na zahtjeve kupaca i projekata, odabrani releji se otpremaju iz naše tvornice sa željenim zadanim vrijednostima. Radna brzina, osjetljivost, selektivnost i pouzdanost su sastavni elementi sistema zaštite,postoji jaka veza između brzine reagovanja zaštite, štete i opasnosti prouzrokovane pojavom kvara u mreži.Sistem zaštite mora da ima visok stepen pouzdanosti, to takođe znači da ako na primjer prekidač zataji, bekap zaštita mora identifikovati grešku i reagovati.Releji različitih proizvođača mogu se koristiti u našim postrojenjima.

  Zaštita od električnog luka

  Robusna i pouzdana izvedba kompaktnog postrojenja koja je otporna na vanjske uticaje garantuje vrlo malu vjerovatnoću kvara u uređaju. Ipak, kako bi se postigla maksimalna sigurnost osoblja, postrojenje može izdržati luk izazvan strujom kratkog spoja tokom 1 s, bez opasnosti za osoblje. U slučaju porasta pritiska uslijed luka otvara se sigurnosni ventil na ormarića. Šteta prouzrokovana pojavom električnog luka u funkciji trajanja električnog luka prikazana je na sledećoj slici