Уличное освещение

Новые архитектурные тенденции в строительстве жилых, коммерческих, промышленных, туристических и других объектов, требуют современных световых решений, отвечающих техническим, экономическим и эстетическим требованиям.

Для нужд рынка, на основании долголетнего опыта "KALDERA Company" развила производство опор освещения KRS, которые разделены на три группы:

 • Столбы уличного освещения 3 – 12 м;
 • Декоративные столбы до 4 м;
 • Прожекторные столбы 8 – 20 м.


Стобы освещения устанавливаются на бетонном фундаменте с анкерными болтами, и легко снимаются после возможного повреждения.
  Предусмотрены два вида поверхностной защиты столбов освещения KRS:

 • Защита при помощи горячей оцинковки;
 • Защита при помощи окраски в цвета на выбор заказчика.

Столбы уличного освещения

Изготавливаются в диапазоны высоты 3 – 12 м (высота установки фонаря) и предназначены для освещения крупных городских улиц, магистральных дорог, крупных автостоянок, перекрестков, мостов, автобусных и железнодорожных станций, промышленных объектов.

Stubovi se izrađuju sa cijevnim završetkom Ø48, Ø60, Ø76 i Ø89 mm za montažu svjetiljke ili odgovarajuće cijevne lire. Za ovu vrstu stubova cijevne lire su nasadne, vijčano pričvršćene. Lire, u lučnoj ili ravnoj izvedbi, mogu biti na istom ili različitom visinskom nivou sa mogućnošću zauzimanja različitih uglova u prostoru. Predviđena je i priključna ploča u stubu izrađena od pertinaksa za priključak kablova 4-50 mm2, sa 1/2/3 topljiva osigurača.
Izrađuju se kao:
 • oktogonalni (8 ugaoni),
 • heksagonalni (6 ugaoni) i
 • okrugli (cijevni).


Dekorativni stubovi

Koriste se za osvjetljenje:

 • parkova
 • šetališta
 • aleja
 • mostova
 • parkinga
 • ugostiteljskih objekata...

Izrađuju se kao trouglasti, kvadratni i cijevni.

Reflektorski stubovi

Koriste se za osvjetljenje:

 • stadiona
 • graničnih prelaza
 • objekata posebne namjene...

Osvjetljenje sportskih stadiona

Kaldera Company je u skladu sa ugovorom sa investitorom (Opština Modriča) izvela radove na izgradnji rasvjete fudbalskog stadina u Modriči.Novoizgrađena rasvjeta je projektovana u skladu sa zahtjevima UEFE, tako da je predmetni stadion osposobljen za održavanje utakmica u noćnom terminu, prema zahtjevnim kriterijumima. Reflektori su postavljeni na višesegmentnim, poligonalnim, toplocinčanim stubovima, čija je ukupna visina 45 m.

U sklopu projekta su korišteni materijali i oprema od renomiranih svjetskih priozvođača, dok je segment upravljanja i napajanja rasvjete (razvodni ormari) u potpunost naš proizvod, od faze projektovanja, proizvodnje i na kraju ugradnje.