Gasom izolovana postrojenja

Srednje naponska gasom izolovana postrojenja (schnider electric)


Glavne osobine

Gasom izolovano postrojenje sa vakuumskim prekidačem Do 40,5kV/40kA(3s)/2500A Jednostruke i dvostruke sabirnice Neprekidnost napajanja 2A Otpornost na unutrašnji luk 40kA

Prednosti za korisnika

Visok nivo bezbednosti osoblja i sigurnosti opreme, jednostavno rukovanje Sigurno po okolinu – ne dolazi se u dodir sa gasom prilikom montaže Raznovrsni tipovi povezivanja kablova, Integrisan sistem zaštitne opreme Bez obzira da li proizvodite, distribuirate ili samo koristite električnu energiju savremena ekonomska situacija nameće potrebu za povoljnim rešenjem koje će u isto vreme biti pouzdano, bezbedno i jednostavno za korišćenje. Opseg srednjenaponskih ćelija za primjenu u distribuciji električne energije ispunjava zahteve od najjednostavnijeg do najzahtevnijeg procesa. Ovo postrojenje je visoko pouzdano, pogodno za primenu kako u elektroprivrednim, tako i u industrijskimmrežama, elektranama i infrastrukturnim objektima. Ovo postrojenje je projektovano za napone do 24kV i može biti opremljeno prekidačima, ili kontaktorima, kao vakuumskim, tako i onim koji koriste prekidanje u SF6 gasu.

Standardi

Ovo postrojenje je tipski testirano prema IEC 62271-200 i definisan kao:
  • PM – postrojenje podeljeno metalnim pregradama i zastorima na posebne odjeljke
  • Neprekidnost rada LSC 2B
  • Klasa unutrašnjeg luka AFL(R)

  • Bezbjednost

    Ova postrojenja su projektovana da osiguraju bezbednost rukovaoca i neprekidnost rada. Ćelijama se pristupa sa prednje strane i sve radnje se vrše dok su vrata odeljaka zatvorena. Sistem mehaničkih blokada sprečavaju greške rukovaoca i onemogućuju umetanje ručice osim ako u potpunosti nije bezbedno da se to učini.