Public Lighting

New architectural trends in building residential, business, industrial, tourist and other facilities require modern lighting solutions which meet the technical, economic and esthetic demands.

For the needs of the market, based on its many years of experience, KALDERA Company has developed production of the KRS lighting poles, divided in three groups:

 • Public lighting poles 3 - 12m
 • Decorative poles up to 4m
 • Floodlight poles 8 - 20m


The lighting poles are placed on concrete foundations with anchor screws and easily replaceable after potential damage.
  Two types of the KRS lighting pole surface protection are provided:

 • Protection by hot-dip galvanization
 • Protection by paint, color selected by the client

Public Lighting Poles

They are made in a range of heights 3 - 12 m (height of lamp placement) and are intended for lighting larger urban streets, main roads, larger parking spaces, intersections, bridges, bus and railway stations, industrial facilities.

Stubovi se izrađuju sa cijevnim završetkom Ø48, Ø60, Ø76 i Ø89 mm za montažu svjetiljke ili odgovarajuće cijevne lire. Za ovu vrstu stubova cijevne lire su nasadne, vijčano pričvršćene. Lire, u lučnoj ili ravnoj izvedbi, mogu biti na istom ili različitom visinskom nivou sa mogućnošću zauzimanja različitih uglova u prostoru. Predviđena je i priključna ploča u stubu izrađena od pertinaksa za priključak kablova 4-50 mm2, sa 1/2/3 topljiva osigurača.
Izrađuju se kao:
 • oktogonalni (8 ugaoni),
 • heksagonalni (6 ugaoni) i
 • okrugli (cijevni).


Dekorativni stubovi

Koriste se za osvjetljenje:

 • parkova
 • šetališta
 • aleja
 • mostova
 • parkinga
 • ugostiteljskih objekata...

Izrađuju se kao trouglasti, kvadratni i cijevni.

Reflektorski stubovi

Koriste se za osvjetljenje:

 • stadiona
 • graničnih prelaza
 • objekata posebne namjene...

Osvjetljenje sportskih stadiona

Kaldera Company je u skladu sa ugovorom sa investitorom (Opština Modriča) izvela radove na izgradnji rasvjete fudbalskog stadina u Modriči.Novoizgrađena rasvjeta je projektovana u skladu sa zahtjevima UEFE, tako da je predmetni stadion osposobljen za održavanje utakmica u noćnom terminu, prema zahtjevnim kriterijumima. Reflektori su postavljeni na višesegmentnim, poligonalnim, toplocinčanim stubovima, čija je ukupna visina 45 m.

U sklopu projekta su korišteni materijali i oprema od renomiranih svjetskih priozvođača, dok je segment upravljanja i napajanja rasvjete (razvodni ormari) u potpunost naš proizvod, od faze projektovanja, proizvodnje i na kraju ugradnje.